Na sluitingstijd vinden velen zich in en rond winkelgebieden, zoals Holierhoek (foto), niet op hun gemak. (foto: DPG.gsv)
Na sluitingstijd vinden velen zich in en rond winkelgebieden, zoals Holierhoek (foto), niet op hun gemak. (foto: DPG.gsv) (Foto: )

Enquête maakt duidelijk: veiligheidsgevoel ver te zoeken

  Nieuwsflits

Het is niet pluis in Vlaardingen, blijkt uit een in het najaar van 2019 onder ingezetenen uitgevoerde enquête. De cijfers liegen er niet om. Voelde in 2017 iets meer dan de helft van de inwoners zich onveilig in de openbare ruimte, nu is dat gegroeid naar 56 procent.

door Gerard S. Verver

VLAARDINGEN – Het onderzoek toont een verontrustend beeld van het gevoel, dat Vlaardingers bekruipt wanneer ze de deur van eigen huis en haard achter zich dichttrekken. Liefst 48 procent voelt zich niet eens safe in de eigen wijk.

Dat levert treurnis op bij het stadsbestuur, dat zegt het opvoeren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel de hoogste prioriteit te geven. “Inzet op veiligheid is onvermijdelijk voor verbetering van de leefbaarheid”, is de stelling.

Ruim voldoende

Dat slechts een kwart van de uitgenodigde respondenten de vragenlijst invulde, wordt niet als hinderlijk gezien. Per wijk zijn tussen 300 en 400 lijsten ingevuld en "dat wordt ruim voldoende geacht voor een dergelijk onderzoek”, reageert een voorlichter. Bewoners werd naar hun mening gevraagd over hun woning en woonomgeving, criminaliteit, hennepteelt, harddrugs, bedreiging, geweld en illegale prostitutie.

Veiligsheidplan

Vooral in de wijken Centrum/VOP (53%) en Westwijk (67%) voelen respondenten zich niet bepaald veilig. Met vanuit het Kenniscentrum MVS, dat de enquête uitvoerde, de aanvulling, dat de inwoners van de Westwijk zich ook buiten hun buurt niet senang voelen. Dat groeide van 53 naar 68%. Dat de ontevredenheid hoger uitvalt dan in andere plaatsen met een vergelijkbaar aantal inwoners wordt geweten aan de sterk verstedelijkte regio. Om de ongerustheid en daarmee het onveilige gevoel terug te dringen is eind 2019 een nieuw veiligheidsplan geformuleerd met als hoofddoelstelling: “In 2023 is Vlaardingen veiliger”.

Coalitiepartij CDA noemt het zorgelijk dat het gevoel van onveiligheid is toegenomen. "Merkwaardig is”, tekent men daarbij aan, "dat politiecijfers daarentegen duidelijk maken, dat de criminaliteit afneemt.” Toch is er de hoop, zoals het veiligheidsplan beoogt, op verbetering. “Dat zal dus over een jaar zichtbaar moeten zijn.”

'Meer BOA's'

“Schokkend”, vindt Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) het resultaat van de enquête. “Dit is lokaal eigenlijk alleen op te lossen door uitbreiding van het aantal BOA’s. Of dat gezien de financiële situatie van de gemeente kan, is de vraag.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden