Logo grootvlaardingen.nl


Foto: Eva de Graaff

Katja helpt kwetsbare kinderen

  Human Interest

Vlaardingen - Katja Visser trok al op jonge leeftijd als aankomend wereldburger de wijde wereld in. Geïnspireerd door het vele reizen van haar vader, die als analist werkte bij Unilever in Vlaardingen, pakte de Vlaardingse op 19 jarige leeftijd haar rugzak en vertrok voor een stage van een half jaar naar Zuid-Amerika. Die ervaring daar heeft haar verdere leven gevormd en zij zag dat veel mensen, maar vooral veel kinderen in armoede en zonder onderwijs opgroeiden. Het idee om deze vaak kwetsbare kinderen te helpen was geboren.

Waar ben je geboren?

"Ik ben geboren in het toenmalige Nolet-Ziekenhuis in Schiedam, maar opgegroeid in Maassluis. Toen ik naar de middelbare school ging koos ik voor het Casimir in Vlaardingen en woonde daarna nog in de Bleekstraat, Emmastraat, Kievitlaan, maar nu heb ik mijn stekkie gevonden in een appartement in de voormalige Emauskerk."

Voel je je Vlaardingse?

"Met een vraagteken. Ik heb daarover een dubbel gevoel. Als ik hier ben wil ik graag weer weg. Reizen maken, maar ik kom toch altijd weer terug in Vlaardingen. Ik koester hier de rust, maar voel mij toch onrustig."

Ben je trots op Vlaardingen?

"Ik wil liever zeggen dat ik Vlaardingen leuk vind. Ik ontmoet nuchtere mensen, die duidelijk zijn en niet om de hete brei heen draaien. Recht voor zijn raap en daar houd ik wel van. Als ik het zo bekijk, dan ben ik wel trots op Vlaardingen."

Wat is het mooiste plekje in Vlaardingen?

"De omgeving van de Vlaardingse Vaart. Daar kan ik van genieten, maar ook van de Broekpolder en zeker als ik mijn hardloopschoenen aantrek om even hard te lopen. In de Broekpolder ligt mijn favoriete looproute."

Wat doe je voor kwetsbare kinderen?

"In 2006 werkte ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijken van San Genaro in Lima. Daar heb ik ervaren dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden erg laag is. De kinderen krijgen maar een halve dag les en hebben drie maanden zomervakantie. Een gestructureerd lesprogramma is er niet".

Wat heb jij daar ontdekt?

"Ik ontdekte dat kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier. Ik vroeg mij af in hoeverre deze kinderen de kans hebben hun dromen waar te maken."

Hoe ben jij gaan helpen?"

"Een paar jaar later ontstond de wens om hier verandering in te brengen. Eind 2009 heb ik de stichting StartUp4kids Foundation opgericht. Ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent, zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken."

Wat zijn de resultaten?

"Inmiddels hebben wij in diverse ontwikkelingslanden 15.000 kinderen bereikt die op de een of andere wijze onderwijs hebben gekregen. In de meeste gevallen maken wij gebruik van lokale mensen die wij opleiden tot het geven van onderwijs."

Je verbindt ook kinderen met elkaar?

"Ik laat kinderen in Nederland zien hoe onderwijs in ontwikkelingslanden wordt gegeven, maar ook andersom. Er loopt nu een project op het Groen van Prinsterer Lyceum, waar een groep leerlingen spaart om straks een bezoek te brengen aan Ethiopië. Zij bereiden de reis zelf voor."

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

"Volgend jaar emigreer ik met mijn man naar Botswana. Daar wil ik helpen met de kennis van hier en uit ontwikkelingslanden. Alles wat ik achter mijn computer regel, ga ik in de praktijk meemaken."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox