Jan van der Vlies(midden) en Martin Zonneveld presenteren hun plannen aan wethouder Ivana Somers voor anders wonen. Foto: Peter Spek
Jan van der Vlies(midden) en Martin Zonneveld presenteren hun plannen aan wethouder Ivana Somers voor anders wonen. Foto: Peter Spek (Foto: )

Bouwen naar behoefte bij anders wonen

De woonbehoefte is aan het veranderen

Peter Spek

Vlaardingen heeft een grote behoefte aan nieuwbouw woningen. In de komende jaren moeten er naar schatting 5000 gebouwd worden. Projectontwikkelaars nemen daarbij het grootste deel voor hun rekening, maar bouwen om te bouwen en kijken minder naar de behoefte van de Vlaardingers. Met dit als achtergrond nemen particulieren het heft steeds meer zelf in handen.

VLAARDINGEN - Onlangs met de presentatie van de plannen van Dinah Heinsbroek en Gerrit Brinkman voor het ontwikkelen van een Knarrenhof, een woongemeenschap waar men op zichzelf kan wonen maar toch van een bepaalde bescherming kan genieten.

Initiatief

Een ander initiatief is dat van Jan van der Vlies en architect Martin Zonneveld, zij presenteerden het project 'Anders Wonen' en boden een boekje met hun ideeën aan aan wethouder Ivana Somers. "Het idee over dit project is ontstaan tijdens de woonbeurs van 2016 in de Grote Kerk. In gesprekken met de toenmalige bezoekers bleek, dat er behoefte was, en nog steeds is, aan woonvormen, waarbij de toekomstige bewoners inspraak hebben en specifieke woonwensen kunnen aangeven", zegt Jan van der Vlies. "Tot nu toe wordt er bij de woningbouw vooral gestuurd vanuit aanbod. Dit resulteert in de bouw van eengezinswoningen en appartementen. Deze woonvormen voorzien voor het overgrote deel in de woonbehoefte van het gros van de Nederlandse bevolking. Het is bij 'Anders Wonen" juist dat de woonwensen voorop staan", vult Martin Zonneveld aan. De woonbehoefte in Nederland is sterk aan het veranderen. Deze verandering is geleidelijk ontstaan door meerdere factoren. "Denk hierbij aan verschillende achtergronden van bevolkingsgroepen, langere levensverwachting, zelfontplooiing specifieke groepen, welvaart. De woonbehoefte heeft niet altijd in lijn gelopen met deze factoren", aldus Jan van der Vlies, die al een succesvol bouwproject realiseerde aan de IJsselhoevedreef in Holy. Er blijkt naast de huidige woonvormen, grote behoefte te zijn aan gelijkvloerse, grondgebonden woningen. "Die levensloopbestendig zijn, met een maximum aan comfort maar met een minimum aan onderhoud, bedoeld voor iedereen die zelf invloed wil hebben op de woning. Een dergelijke woonvorm is momenteel in Vlaardingen niet te vinden", doceert Jan van der Vlies. Vanuit deze woonwensen gedachte hebben Jan van der Vlies en Martin Zonneveld een conceptstudie uitgevoerd. Daar de initiatiefnemers hoofdzakelijk uit Holy Noord komen, heeft men zich geconcentreerd op locaties in dit deel van de gemeente Vlaardingen. "De conceptstudie betreft een ontwerp die een mooie buitenruimte kent met behoud van veel groen, hoge kwaliteit in materiaal en techniek ,energieneutraal, natuurlijk gasloos zijn", zegt Martin Zonneveld. Het aantal te bouwen woningen is afhankelijk van de mogelijk ter beschikking komende locatie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden