Gelukkig is er nog een stukje van de Ambonlaan te zien. Foto Frans Assenberg.
Gelukkig is er nog een stukje van de Ambonlaan te zien. Foto Frans Assenberg. (Foto: Frans Assenberg.)

Riet huizenhoog in Vlaardingen

De bedoeling van singels, sloten en andere grachten is niet alleen het regenwater afvoeren, maar bijvoorbeeld ook de stad verfraaien en veraangenamen. Je moet die watertjes kunt zien en beleven. Dat is steeds minder door het vele riet. Deze rietplaag wordt gek genoeg amper bestreden.

door Frans Assenberg

Vlaardingen - Het Hoogheemraadschap Delfland erover: “Wij hebben met de gemeente Vlaardingen de afspraak dat zij het onderhoud van alle primaire (hoofd) watergangen verzorgen waarvoor Delfland verantwoordelijk is en secundaire watergangen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor alle watergangen geldt dat de gemeente ze elk jaar voor 1 november geschoond moet hebben. Voor 15 juli mag dat niet vanwege het broedseizoen (wettelijk bepaald). In het voorjaar laten we het leven in en rond het water zo veel mogelijk met rust. Soms is het voor de doorstroming nodig om wel tijdens dit ‘beschermde seizoen’ te maaien of te baggeren. Delfland geeft hiervoor dan opdracht met daarbij duidelijke en strikte voorwaarden om de waternatuur zoveel mogelijk met rust te laten. Het kan ook voorkomen dat we vanwege de doorstromen vragen of de gemeente gedurende het jaar extra wil maaien. Het is aan de gemeente om te bepalen wanneer ze het onderhoud uitvoeren. Het onderhouden van begroeiing als riet of planten op de oever is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente.”

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten dat het riet in principe staat tot 1 november: ”Op veel plekken broeden nog vogels. We hebben nauw contact met het Delfland, als ergens doorstroming in het geding komt krijgen we dat te horen en wordt het weggehaald. Er is een aantal locaties waar het riet wel wordt weggehaald, bij zogenaamde zichtplekken. Dus als er ergens bijvoorbeeld een bankje staat dat uitkijkt over het water, dan wordt daar het riet wel weggehaald. Voordat het riet wordt verwijderd wordt altijd een ecologische scan gedaan, om te kijken of er dieren aan het broeden zijn. Ieder jaar wordt voor 1 november 80% van het riet verwijderd. 20% blijft staan als schuilplek voor dieren. Die 20% is ieder jaar op verschillende plekken.” Wat vindt u van al dat riet? Mail: flevo@vlaardingen.tk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden