Het voorlezen is van alle tijden. Vroeger en ook nu nog om de jeugd kennis te laten maken met het lezen. Foto: Bibliotheek
Het voorlezen is van alle tijden. Vroeger en ook nu nog om de jeugd kennis te laten maken met het lezen. Foto: Bibliotheek (Foto: )

Stadsbibliotheek bestaat honderd jaar

Twee bibliotheken subsidiëren, dat deed het gemeentebestuur van Vlaardingen niet. Het is het jaar 1920 als er in Vlaardingen een ongekende strijd ontbrand tussen twee net opgerichte bibliotheken, waarbij de geloofsovertuiging en het aanzien van notabelen uit die tijd een belangrijke rol speelden.

door Peter Spek

VLAARDINGEN – Hoe verliep die strijd, nu precies honderd jaar geleden. Corinne Drescher van de bibliotheek aan de Waalstraat weet het haarfijn uit te leggen. “Op 9 januari 1920 werd er een christelijke bibliotheek opgericht, maar deze vereniging wilde zeker geen openbare leeszaal, omdat dan het gevaar op de loer lag dat er ongezonde literatuur door bijvoorbeeld de socialisten zou worden aangeboden."

Tegenhanger

"Daarom richtte op 9 juli 1920 een groep Vlaardingers een openbare leeszaal en bibliotheek op, de tegenhanger van de christelijke bibliotheek, maar het gemeentebestuur vond twee bibliotheken naast elkaar maar niets en weigerde beide te subsidiëren. Zij moesten dus voorlopig op eigen benen staan”, duikt Corinne Drescher in de geschiedenis van de boekenhuizen.

Locaties
Toen de bibliotheken op papier waren opgericht begon de zoektocht naar een locatie. De christelijke tak vond een pand aan de Oosthavenkade 5 en begon in oktober 1920 aan de uitleen van boeken en notaris Anthonie Knottenbelt opende in oktober 1921 op de hoek Bovendayer/Westhavenkade de openbare bibliotheek. “Het duurde tot 1933 tot er één algemene openbare leeszaal en bibliotheek tot stand kwam in Vlaardingen, maar de onderlinge strijd was nog lang niet gestreden. De beide bibliotheken gingen wel in één gebouw aan de Oosthavenkade, maar behielden en exploiteerden hun eigen collecties, waarbij de voormalige openbaren hun eigen leeszaal hielden. De christelijken konden en wilden daar geen gebruik van maken. Een marmeren gang scheidde de beide bibliotheken”, weet Corinne Drescher uit overlevering.

Gedogen
“Die gedoog situatie bleef lang bestaan, tot in de jaren vijftig de tegenstellingen tussen de openbaren en de christelijken weer de kop op staken om uiteindelijk te resulteren in een ontbinding van de openbare bibliotheek, waarbij alle eigendommen in handen kwamen van de gemeente Vlaardingen, die op dat moment plannen maakte voor het bouwen van een bibliotheek aan de Fransenstraat." Die vestiging werd in juni 1966 geopend, terwijl in 1967 schoorvoetend de christelijke bibliotheek zich aansloot bij deze gemeentelijke bibliotheek en werd de strijdbijl, na 47 jaar, toch definitief begraven.

Bruisend
De bibliotheek van vandaag herinnert niet meer aan de stille zalen met fluisterende mensen van vroeger. “Nu is de stadsbibliotheek een bruisend ontmoetingspunt voor veel Vlaardingers met een leger van 130 vrijwilligers, die zich inzetten om mensen aan het lezen te krijgen en te houden.” In verband met de coronacrisis wordt het honderdjarig bestaan later in het jaar met een feestmaand gevierd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden