Foto:

Nieuws in het kort

Lokale Omroep mag verder

VLAARDINGEN – Omroep Vlaardingen is door de gemeente Vlaardingen weer aangewezen als lokale publieke media instelling voor de periode van 2020 tot 2025. De lokale omroep voldoet met de juiste samenstelling van een programma bepalend orgaan, waarin de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften op een juiste manier is samengesteld. Het college geeft daarom een positief advies af aan het Commissariaat van de Media. Een zendvergunning voor deze periode ligt daarom in het verschiet. Verder is het van belang, dat als een lokale omroep door het Commissariaat voor de Media aangewezen is als lokale publieke media instelling, de gemeente een rijksbijdrage kan verwachten uit het gemeentefonds van ruim 46 duizend euro voor de bekostiging van de omroep.

Kijken naar volgend jaar

VLAARDINGEN – Met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen van het RIVM, kwamen ook alle geplande activiteiten van de stichting Nationale Gedenkdagen danig in het gedrang. “Wij waren zo mooi op weg met het uitzwaaimoment voor die Vlaardingers die de herdenking van de slag om Normandië gingen bijwonen, het uitdelen van het Zweeds wittebrood, het monument Levenslicht voor de Holocaust en het theaterspektakel Vrij Land voor de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de Stadsgehoorzaal, toen het coronavirus de kop op stak en wij daarna alle andere geplande evenementen moesten cancelen”, zegt voorzitter Bram Keizerwaard. “Wij hadden nog mooie evenementen voor de Vlaardingers in petto op Koningsdag en in het kader van 75 jaar bevrijding op 5 mei met een Bevrijdingsfestival op het Veerplein en mariniers aan de Krabbeplas.” Maar alles viel stil. “Dat is jammer van al het voorbereidend werk dat is verricht door het enthousiaste team organisatoren van onze stichting, maar wij kijken al een beetje vooruit naar volgend jaar, welke evenementen er georganiseerd kunnen worden op Koningsdag en op 4 en 5 mei.”

Inval in café

VLAARDINGEN - De politie en de FIOD deden een inval in café de Gouden Leeuw en troffen daar een flink geldbedrag en vermoedelijk drugs aan. Het café werd gesloten.

Voorlichting voor jongeren

VLAARDINGEN – Het is gebleken dat vooral jongeren het extra moeilijk hebben om hun levensstijl aan te passen aan de nieuwe 1,5 meter maatschappij. Het Jongeren Interventie Team van Stichting DOCK organiseerde in de afgelopen weken voorlichtingsbijeenkomsten voor Schiedamse en Vlaardingse jongeren, waarbij opviel dat het omgaan met de coronamaatregelen stress met zich mee brengt. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken hoe jongeren de coronatijd ervaren en hoe zij hiermee omgaan. Het Jongeren Interventie Team focust op het delen van informatie over het belang van goede hygiëne om het risico op verspreiding te voorkomen en het omgaan met de stress over het handhaven van de coronamaatregelen. Met deze groep jongeren is de interactie aangegaan over deze onderwerpen. Dankzij een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. was het mogelijk de jongeren na afloop een pakket gevuld met hygiënische producten mee te gegeven.

Online krant: https://www.grootvlaardingen.nl/reader/69280 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden