Deze 'ansichtkaart' viel onlangs bij 6000, via een steekproef geselecteerde, Vlaardingers op de mat. (foto: PR)
Deze 'ansichtkaart' viel onlangs bij 6000, via een steekproef geselecteerde, Vlaardingers op de mat. (foto: PR) (Foto: )

Gezondheid, Sport en Bewegen: enquête voor 6000 Vlaardingers

Zesduizend Vlaardingers vonden onlangs een soort ansichtkaart op de deurmat of in de brievenbus. Met vriendelijke groet van wethouder Bart Bikkers. Zijn vraag: of de ontvangers tien tot vijftien minuten willen spenderen aan het online invullen van een enquête over gezondheid, bewegen en sport.

door Gerard S. Verver

VLAARDINGEN - Eerder onderzoek toonde aan dat slechts één op de vijf Vlaardingers (20,2%) is aangesloten bij een sportvereniging. Dat is beduidend lager dan het landelijk (25,8%) en provinciale (23,2%) gemiddelde. Dat moet worden aangepakt, staat in de Kadernota Sport & Bewegen, die in januari 2019 de zegen kreeg van de gemeenteraad en in november leidde tot het Vlaardings Sportakkoord, waar 20 sportverenigingen zich aan committeerden en hun handtekening zetten. "Met dat Sportakkoord willen we er voor gaan zorgen, dat we de doelen bereiken, die in de kadernota zijn vastgelegd”.

Goede vergelijking

De vragen, die nu aan de door een steekproef geselecteerde inwoners worden gesteld zijn identiek aan die van twee jaar geleden. “Dan is er een goede vergelijking mogelijk en wordt inzichtelijk wat Vlaardingers op het gebied van sporten en bewegen nu belangrijk vinden.”

"De uitkomsten van de monitor kunnen aanleiding zijn om met de partijen, die het Sportakkoord met hun handtekening hebben bekrachtigd in gesprek te gaan over het verbeteren van het sport- en beweegaanbod." De bedoeling is om het resultaten van de enquête eind 2020 op een rijtje te hebben en daarna te gebruiken voor het formuleren van de voortgangsrapportage van de Kadernota Sport en Bewegen. Het streven is om de cijfers en conclusies in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad te presenteren.

Overigens is het Vlaardings Sportakkoord tot dusverre geen topic en ontbreekt rendement, constateren voorzitter Jan Kees Boot van handbal/korfbalclub Twist en collega Kees Zegers van voetbalvereniging DVO'32. "Of we er wat van merken? Nee", vindt Boot. "Er moet absoluut iets meer mee gedaan worden." Zegers is het met hem eens. "Vanuit de gemeente hebben we niets meer gehoord. Om dat akkoord gezicht te geven moet er echt iets gaan gebeuren" .

Investeren?

Saillant is, dat de gemeentelijke kadernota aanvoert dat er er “om sporten en bewegen in het DNA van Vlaardingen te krijgen geïnvesteerd moet worden". Of daarvoor, gezien het enorme begrotingstekort, nu al ruimte is, is de vraag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden