Kort nieuws
Kort nieuws (Foto: )

Financiële ondersteuning sportclubs

.

VLAARDINGEN – De coronacrisis grijpt diep in op het Vlaardingse verenigingsleven. Bestuursleden staan voor extra werk om de club draaiende te houden, om over de mogelijk financiële zorgen maar niet te praten. Voor wat dat laatste betreft, staan de sportclubs in nauw contact met de gemeente om aan een mogelijk financieel te kort het hoofd te bieden.
De gemeente Vlaardingen ontvangt in de loop van 2020 een uitkering ter compensatie van de gederfde huurinkomsten bij de sportclubs. De gemeente neemt contact op met iedere sportvereniging die een gemeentelijke accommodatie huurt, zodra bekend is welk bedrag de gemeente van het ministerie krijgt. Het provinciaal toezicht en de financiële situatie van de gemeente laat kwijtschelding op voorhand niet toe. Als de hulp vanuit het Rijk te laat blijkt, kijkt de gemeente met verenigingen naar een individuele oplossing. Gemeentes krijgen van het ministerie 90 miljoen euro om de huur van sportaccommodaties kwijt te kunnen schelden voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De overige 20 miljoen euro is voor sportverenigingen met een eigen accommodatie en kunnen rekenen op 2500 euro.

Vergadering uitgesteld

VLAARDINGEN – Voorzitter Robbert van Egmond, van de atletiekvereniging Fortuna, laat de leden weten dat de geplande ledenvergadering wederom is uitgesteld. “Omdat de regering de samenleving stap voor stap weer terug brengt waar wij voor de crisis stonden, moeten wij vanwege beperkingen in samenscholen de geplande Algemene Ledenvergadering opnieuw verplaatsen. Deze stond gepland voor 12 juni, maar wordt verplaatst naar 11 september, locatie De Grote Kerk aan de Markt waar wij zeker de 1,5 meter kunnen handhaven”, laat Robbert van Egmond weten, die meteen zijn leden oproept bij de trainingen op de weg uit te kijken naar individuele lopers. “Die zijn veelvuldig gesignaleerd op de wegen in Vlaardingen en wij gaan proberen om hen aan te laten sluiten bij een van de vele loopgroepen bij Fortuna. Daarvoor hebben wij een speciaal zomerlidmaatschap ingesteld.” De voorzitter constateert verder, dat door het hervatten van de trainingen op de atletiekbaan in de Broekpolder en de trainingen op de weg, met inachtneming van de opgestelde protocollen, de club weer opleeft en het verenigingsleven weer langzaam opgang komt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden