GroenLinks begrijpt er niets van. Het Oeverbos is al gekapt terwijl de Raad van State zich nog buigt over de Blankenburgtunnel. (Foto: Cok Paardekam)
GroenLinks begrijpt er niets van. Het Oeverbos is al gekapt terwijl de Raad van State zich nog buigt over de Blankenburgtunnel. (Foto: Cok Paardekam) (Bart van Zessen)

'Hoe kan het dat het Oeverbos nu al gekapt is?'

VLAARDINGEN - De GroenLinks fractie heeft met grote verontwaardiging kennisgenomen van de kap van het Oeverbos. "Wij hebben met schok kennis genomen van het feit dat het Oeverbos nu gekapt is. Zie voor een sfeerimpressie het filmpje van Ronald van der Bie.

GroenLinks is nog steeds tegen de komst van de Blankenburgverbinding. "En het zal u niet verbazen dat GroenLinks ook nog steeds tegen het zinloos kappen van bomen is", stelt de partij

Uitspraak

Naar aanleiding van deze kapactie wil de GroenLinks fractie of het college van Vlaardingen bekend is met het kappen van het Oeverbos te Vlaardingen? "Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de Blankenburgtunnel en de thans lopende zaak bij de Raad van State en wanneer deze uitspraak te verwachten valt?"

En: "Kunt u duidelijk maken hoe het mogelijk is het Oeverbos al gekapt heeft, terwijl er nog gekeken wordt door de Raad van State naar het beroepschrift, waarin voor alternatieven voor het Tracébesluit Blankenburgtunnel wordt gepleit?"

Nieuw bos?

Ook wil de partij weten of voldaan is aan de verordening ten aanzien van de Vlaardingse kapvergunning, of eventuele andere regelgeving(en)? "Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat deze actie van Rijkswaterstaat nogal voorbarig is, aangezien de Raad van State nog uitspraak moet doen? Zo ja, welke gevolgen geeft het college hieraan en op welke termijn gaat u zich hierover uitspreken?"

En wat gebeurt er als de uitspraak van de Raad van State ervoor zorgt dat de aanleg van de Blankenburgtunnel onzeker wordt, wil GroenLinks weten. "Plant de gemeente Vlaardingen dan opnieuw een bos op deze plek?"

Kap

De kap is uitgevoerd door het Recreatieschap Midden-Delfland die bezig is met een herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos. "Het groengebied krijgt kwaliteitsverbetering en een vernieuwd uitstraling", meldt Rijkswaterstaat.

Aan de rivieroever komt een parkweide met losse boomgroepen, zodat er vanuit het groen volop uitzicht is over de rivier 't Scheur en de voorbij varende schepen. Op verschillende plekken komen voor kinderen diverse speelmogelijkheden. Verder wordt het gebied voorzien van een nieuw padenstructuur en komt er langs het fietspad een nieuw wandelpad.

Voorjaar

In het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn voorbereidingen getroffen voor de sanering van het Oeverbos. Het terrein is in de jaren 60 opgehoogd met vervuild havenslib. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe leeflaag van 50 cm op de bodem wordt opgebracht.

Vanaf januari 2017 starten de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos. In de winter wordt de begroeiing verwijderd. In het voorjaar wort het park opnieuw ingericht, de nieuwe leeflaag aangebracht en de recreatieve voorzieningen aangelegd (bankjes, prullenbakken, speelvoorzieningen en fiets- en wandelpaden). In het najaar worden de nieuwe bomen geplant. Eind 2017 is kwaliteitsverbetering Oeverbos oost gerealiseerd.

De genoemde werkzaamheden hebben tot gevolg dat het oostelijk deel van het Oeverbos een jaar niet gebruikt kan worden voor recreatiedoeleinden. Het recreatieschap zal er alles aan doen om de hinder te beperken, maar helaas zal de aan- en afvoer van grond en bomen en het opnieuw planten van bomen niet ongemerkt uitgevoerd kunnen worden. Periodiek zullen omleidingen worden aangegeven voor wandelaars en fietsers.

Het westelijk deel van het Oeverbos, de fiets- en autoverbinding langs de Maassluissedijk, het restaurant 't Oeverbos en de parkeerplaats blijven toegankelijk.

Werkterrein

Het project herinrichting Oeverbos is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding. De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft een directe impact op het Oeverbos. Rijkswaterstaat zal het westelijk deel van het Oeverbos een aantal jaren gebruiken als werkterrein en wordt ingericht en gesaneerd na de aanleg van de Blankenburgverbinding conform een gezamenlijk ontwerp.

Bent u nieuwsgiering naar het nieuwe Oeverbos? Bekijk het ontwerp en de planvorming op heerlijkbuiten.nl/oeverbos.

Meer berichten