In de aanloop naar de herontwikkeling van het Unilever-terrein werden omwonenden en bewoners nauw betrokken. Foto: Arend van der Salm Fotografie
In de aanloop naar de herontwikkeling van het Unilever-terrein werden omwonenden en bewoners nauw betrokken. Foto: Arend van der Salm Fotografie

Plek voor starters op Unileverterrein

De juridische overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden van het Unilever-complex naar de nieuwe eigenaar de Van Adrighem Group. Na 60 jaar verbondenheid van Unilever met Vlaardingen, gaat het Unileverterrein nu definitief een nieuwe toekomst tegemoet nu Van Adrighem eigenaar is van het terrein en de gebouwen aan de Olivier van Noortlaan.

Door Peter Spek

VLAARDINGEN – De nieuwe eigenaar heeft ook het voornemen om de naam van het Unileverterrein te veranderen. Wat de nieuwe naam wordt, dat blijft nog even geheim. Binnenkort wordt de nieuwe naam en de nieuwe website bekend gemaakt. Met de overdracht van het complex naar de nieuwe eigenaar, komt er al wat beweging in de nieuwe opzet, die men voor ogen heeft op met het complex. 

De eerste bedrijfjes hebben zich al gevestigd. De bedrijven zorgen voor sociale controle en veiligheid. Zo wordt het terrein ook na het vertrek van Unilever leefbaar en prettig gehouden voor omwonenden, gebruikers en bezoekers. 

Op het Unileverterrein is plek voor veel verschillende soorten bedrijven. Er wordt gedacht aan een fotograaf, een interieurarchitect of een websitebouwer die op zoek zijn naar een kantoorruimte. Verder zou er plaats zijn voor een cultuurmaker, cateraar of meubelmaker die een werkplek in een bedrijfshal nodig heeft. Het terrein heeft veel mogelijkheden, doordat er ruimte is in veel verschillende typen gebouwen. 

Van Adrighem Group heeft onlangs ook wooncontainers geplaatst op het parkeerterrein van het Unileverterrein. De huidige plek van de containers is een tijdelijke opslagplek. Van Adrighem onderzoekt, in samenwerking met INSPIRE Real Estate en Gapph, de mogelijkheden van tijdelijke bewoning op het complex. Meer bewoners op het terrein heeft als voordeel dat er 24 uur per dag mensen aanwezig zijn en er dus continue sociale controle is. Dat verbetert de leefbaarheid aanzienlijk. 

Mocht tijdelijke bewoning worden gerealiseerd, dan zijn studenten en starters in de leeftijd tot en met 27 jaar de doelgroep. Wanneer er wordt besloten tot tijdelijk wonen op het terrein, worden hiervoor de benodigde vergunningen aangevraagd bij de gemeente Vlaardingen. 

Tijdens de laatste bijeenkomst met omwonenden is de eindversie van het Masterplan gepresenteerd. Daarna is het Masterplan definitief gemaakt. Het Masterplan en de anterieure overeenkomst, die tussen de gemeente en de Van Adrighem Group gesloten gaat worden, is onlangs door het college van burgemeester en wethouders behandeld en wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Op dit moment worden er diverse onderzoeken uitgevoerd en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het is de ambitie van de Van Adrighem Group om voor de zomer van 2020 het ontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak. Uiteraard worden dan weer bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden, Gapph coördineert de vraag en het aanbod. Voor meer Info: 088 62 62 200 of mail: vlaardingen@gapph.nl.

Meer berichten