Locaties werkzaamheden t.b.v. verbreding A20 bij Vlaardingen. Blauw zijn bomen, roze is bosschage (struiken).
Locaties werkzaamheden t.b.v. verbreding A20 bij Vlaardingen. Blauw zijn bomen, roze is bosschage (struiken).

Ruimte maken voor verbreding A20 bij Vlaardingen

"Om ruimte te maken voor de rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de Blankenburgverbinding is het noodzakelijk dat er in februari en maart langs de A20 en de Broekpolderweg bij Vlaardingen bomen worden verwijderd", laat Rijkswaterstaat weten. "Daarna vindt er archeologisch onderzoek plaats om eventuele archeologische vondsten veilig te stellen. Alle verwijderde bomen worden gecompenseerd met nieuw aan te planten bomen."

Vlaardingen - "Vanaf maandag 24 februari a.s. worden voor het verleggen van rioleringen van de gemeente Vlaardingen, bomen in de middenberm van de Broekpolderweg verwijderd. Bij de hockeyvelden aan de Kooikersweg worden bosschages verwijderd. Ook worden bomen langs de A20 ter hoogte van de scoutingverenigingen verwijderd en langs de Broekpolderweg bij oprit 8 richting Hoek van Holland."

"Vanaf medio maart wordt voor de verbreding van de A20 en het aanpassen van de op- en afritten naar de nieuwe situatie, een rij bomen langs afrit 8 Vlaardingen-West richting Rotterdam verwijderd.

Langs de A20 staan enkele zieke bomen en bomen waarvan takken over de weg hangen. Deze bomen en takken worden weggehaald of gesnoeid."

Verkeersmaatregelen

Eventuele verkeersmaatregelen voor bovenstaande werkzaamheden worden ter plekke aangegeven en zijn te vinden op www.blankenburgverbinding.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden