Overzichtsfoto Klauterwoud. Foto: Stella Schaper
Overzichtsfoto Klauterwoud. Foto: Stella Schaper (Foto: )

Donatie Rabobank voor Klauterwoud

Door personeelsleden van de Rabobank Rotterdam wordt op woensdag 5 februari een cheque aangeboden die ten goede komt van het struingebied Klauterwoud. Als maatschappelijk betrokken bank wordt ondersteuning gegeven mensen en organisaties bij het verwezenlijken van ambities.

Vlaardingen - Het Klauterwoud heeft de ambitie de jeugd tot meer bewegen aan te zetten. En plezier te hebben in het zich frank en vrij bewegen in de natuur. Dat geldt voor alle kinderen, inclusief kinderen met beperkingen, bijvoorbeeld met een rolstoel. Voor het Klauterwoud is een inrichtingsplan gemaakt dat in de komende tijd uitgevoerd wordt afhankelijk van de fondsen. De donatie is in dank aanvaard door het Bestuur van de Stichting Klauterwoud.

Speeleiland
Veel is al bereikt, veel zal nog gerealiseerd moeten worden. Het hele gebied, 25 ha, is al rolstoeltoegankelijk gemaakt, een nieuwe uitzicht toren is gerealiseerd, een tokkelbaan is aanwezig (eerdere schenking Rabobank Rotterdam). Naar verwachting zal in mei het aangepaste Speeleiland en een speciaal rolstoel-avonturen-pad worden geopend. De ambities reiken ver: het voornemen is de natuurwaarden in het gebied te vergroten door aanleg van Bloesembos, Bamboebos, Bramentunnelroute, Veldbloemen, wilde kruiden en vlinderstruiken. Het Klimmen en Klauteren te stimuleren door aanleg van onder meer klauterkeien en liggende klimbomen. Dit en nog meer staat op het programma. Het Klauterwoud wordt niet in een keer ingericht, het zal met de ontwikkelingen van het gebruik meegroeien. Voorop staat dat alle kinderen, met en zonder beperkingen er samen kunnen spelen. Door dit samenspel blijken beperkingen te vervallen. Daar gaat het om, dat kinderen boven zichzelf kunnen uitstijgen.

Meer berichten