Foto:

Brandhaarden

Gaan wij in dit nieuwe decennium twee belangrijke beslissingen nemen. Ik heb het dan over een vuurwerkvrije jaarwisseling en het aan banden leggen van het roken. Wat het eerste betreft lijken de eerste tekenen hoopvol. Ik las met plezier, dat een aantal Vlaardingse politieke partijen, in navolging van grote buur Rotterdam, zich gaan inspannen om zo'n vuurwerkvrije jaarwisseling in onze stad te realiseren. Dan kan de toch al vrijwel lege gemeentekas een klein beetje gespekt worden, door minder uit te geven aan geld voor handhavers, politiemensen, brandweerlieden en aan de schade in de openbare ruimten, om maar niet te spreken over het leed van de mensen die met oogletsel langs het ziekenhuis moeten en een beroep doen op het geld van de zorgverzekeraars en indirect op onze zorgpremie. Het zou het uitkijken naar de jaarwisseling een stuk plezieriger maken.

Ja, en dan het roken. Ik heb mij altijd al erg verbaasd over het feit, dat als ik boodschappen doe bij een supermarkt de eerste aanblik is een batterij aan sigarettenpakjes en al helemaal als de verkoper of verkoopster een klant helpt met het uitzoeken van het juiste pakje sigaretten of pakje shag. Ik kan mij dan maar ternauwernood bedwingen om niet te zeggen doe dat nu niet het is toch zo ongezond. Je kan statistisch gezien zes jaar langer je boodschappen doen als je deze aankoop overslaat. En wie wil dat nu niet. Ik ben geen moraalridder, maar steeds meer rookgordijnen trekken op. Ook bij het Vlietland Ziekenhuis met een totaal verbod op het roken. Ik zou zeggen juist bij het Vlietland Ziekenhuis. Dat moet toch de plaats zijn waar het tot je door moet dringen, dat roken ongezond is. Goed, het is een eigen beslissing, laat dat voorop staan en vaak ook een verslaving, daarom zijn er coaches aangesteld om verstokte rokers, van personeel tot patiënten, een handje helpen. Ik hoop dat het lukt en de twintiger jaren vuurwerk- en rookvrij worden.

Meer berichten