Brian Silos: "Pestgedrag wordt onderschat!" (Foto: Abigael Silos)
Brian Silos: "Pestgedrag wordt onderschat!" (Foto: Abigael Silos)

Pestgedrag wordt onderschat, stelt Brian Silos van AntiPesto

Brian Silos is initiatiefnemer van AntiPesto, een stichting die zich inzet tegen pesten. Volgens hem weten mensen niet goed wanneer zij tot actie over moeten gaan en staan zij te weinig stil bij de gevolgen van pesten. "Pestgedrag wordt onderschat!"

Door Abigael Silos

VLAARDINGEN - Drieënhalf jaar geleden richtte Brian AntiPesto op. "De Kinderombudsman en de staatssecretaris hadden een plan om pesten aan te pakken, maar richtten zich alleen op pesten op school. Ik vond dat er ook iets moest gebeuren tegen het pesten op bijvoorbeeld sportverenigingen of buiten op straat."

Hij begon met het geven van workshops en is tegenwoordig vijf dagen per week aan het werk voor de stichting. "Wij laten mensen inzien dat er vervelende kanten zijn aan pesten of pestgedrag en proberen kinderen te bereiken en laten beseffen dat zij een verandering kunnen maken.

Actie

"Daarnaast stimuleren wij volwassenen om mee te doen aan onze projecten. Bij pestgevallen kijken wij altijd naar de achtergrond van de situatie en de emotie, en helpen op creatieve wijze om de partijen zelf tot een oplossing te laten komen."

AntiPesto is voor iedereen, want iedereen kan met pesten te maken krijgen. Naast ondersteuning bij pestgevallen, pakt de stichting ook de mensen die het zien gebeuren aan.

"Wij richten ons juist op die mensen eromheen. Veel mensen weten niet wat ze in zulke situaties moeten doen, wij stellen ze in staat actie te ondernemen. Wij geven ideeën hoe zij met pestgedrag om kunnen gaan."

Triest

Volgens Brian is het pestbeleid op veel scholen onder de maat: "Weinig basisschoolleerkrachten weten hoe ze met pesten om moeten gaan, alleen willen ze dat niet hardop zeggen. Op middelbare scholen doen ze hun best, maar ook daar krijgen ze er niet altijd grip op."

Door zijn werk hoort Brian veel trieste verhalen, maar er zijn ook mooie momenten: "Als ouders bijvoorbeeld naar mij toe komen dat hun kind in positieve zin is veranderd en anders is gaan leven nadat hij bij ons is geweest."

Tot slot een tip voor jongeren én volwassenen: "Behandel anderen naar de kansen en mogelijkheid die ze hebben, beoordeel een ander niet omdat hij/zij er raar, vreemd of anders uitziet voor jou en wees bewust van de gevolgen van pestgedrag!"

Antipesto

Kijk ook op Facebook: Stichting Antipesto. Behoefte aan steun of informatie? Kijk op:

www.antipesto.nl

Abigael Silos (13 jaar) is leerling van de Talentgroep Journalistiek van de St.-Jozefmavo, de lessen worden verzorgd door Britt Planken, correspondent van Groot Vlaardingen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden