Vlaardingen heeft aanzienlijk meer restafval.
Vlaardingen heeft aanzienlijk meer restafval. (Foto: Frans Assenberg)

Geen registratie door pasjessysteem afval

Onlangs kondigde de gemeente Vlaardingen aan dat zij een 'Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019' had gelanceerd. Eén van de voorgestelde maatregelen ging over het afsluiten van alle containers waarin het restafval moet worden gedaan. Vlaardingers zullen dan met een pasje de container kunnen openen. Uit een reactie op een brief blijkt dat er geen registratie door het pasje zal plaats vinden.

door Frans Assenberg

Vlaardingen - De ervaring leert dat dergelijke pasjes en de bijbehorende container zo zijn ingericht dat bij het openen ervan via bijvoorbeeld internet vastgelegd wordt wie, wanneer en hoe vaak iemand zijn afval kwijt wil. De briefschrijver, de auteur van dit artikel, liet aan het college van B & W weten dat hij daar een fel tegenstander van was. Ongeveer per direct reageerde een gemeentelijke ambtenaar daarop met een uiteenzetting. Het blijkt dat het niet de bedoeling van het gemeentebestuur is om via de toegangspas data te gaan verzamelen.

Sleutel

De ambtenaar van de afdeling Stedelijk Beheer schrijft: "Het pasje is alleen bedoeld als 'sleutel' om de container te openen, er worden geen data geregistreerd en men gaat ook niet extra betalen voor het afval dat men met de pas in de container deponeert." De kosten van de in het Actieplan voorgestelde maatregelen, ter halvering van het restafval, waaronder de containerafsluiting valt, vallen buiten de begroting, volgens de gemeente. Het pasjessysteem kan op alle bestaande restafvalcontainers in Vlaardingen worden toegepast. De bestaande containers hoeven daarvoor niet te worden vervangen.

Actieplan

Dat er wel degelijk extra moet worden betaald voor dit plan blijkt uit de rest van het antwoord. Want, aldus de brief: "Zoals te lezen valt in het Actieplan leiden de voorgestelde nieuwe maatregelen (waaronder containers en pasjessysteem) tot extra gemeentelijke kosten (verhoging afvalstoffenheffing) van circa € 7,- per huishouden gedurende 3 jaar en daarna € 5,- per huishouden per jaar."

Anoniem

De toegangspasjes worden op straatnaam en huisnummer verstrekt. Het gebruik van de pas is daarna anoniem. Vlaardingen heeft aanzienlijke meer restafval per inwoner dan Schiedam en andere gemeenten. Dit vanwege illegale dumpings. Met het afsluiten van de restafvalcontainers en de invoering van een pasjessysteem denkt men die vele illegale dumpings van met name bedrijfsafval in de restafvalcontainers tegen te kunnen gaan. Daarbij verwacht men aanzienlijk bij te dragen aan de ambitie van de gemeenteraad om halvering van het restafval. Het lijkt niet ondenkbeeldig dat bij afsluiting van de verzamelbakken illegale stortingen elders in de stad ontstaan dan wel toe zullen nemen.

Meer berichten