In de komende jaren moet er fors gebouwd worden in Vlaardingen om aan de vraag aan nieuwbouw woningen te voldoen. Foto: Peter Spek
In de komende jaren moet er fors gebouwd worden in Vlaardingen om aan de vraag aan nieuwbouw woningen te voldoen. Foto: Peter Spek (Foto: )

Bouwproductie moet drastisch omhoog

De veelbesproken Stikstof- en PFAS-problematiek in Nederland heeft vooralsnog geen gevolgen voor de woningbouwplannen van de gemeente Vlaardingen, maar de bouwproductie moet wel drastisch omhoog om de opgelegde doelstellingen, vastgelegd in het Actieplan Wonen en de afspraken in het Regioakkoord, in de komende jaren te halen.

door Peter Spek

VLAARDINGENVanaf de start van het Actieplan Wonen heeft Vlaardingen in de periode van 2009 tot 2019 gemiddeld 202 nieuwbouwwoningen per jaar gebouwd. De ambitie van de gemeente is echter hoog. De geplande bouwproductie voor de periode 2020 tot 2030 is gemiddeld 320 woningen per jaar.

Regioakkoord

Daarnaast heeft Vlaardingen in het Regioakkoord de afspraak gemaakt om ongeveer 2000 woningen extra te bouwen tot 2030. Dit betekent dat de haringstad voor de komende 10 jaar van plan is een gemiddelde bouwproductie te maken van ongeveer 520 woningen per jaar. Dit is een forse opgave die het nodige zal vergen van de personele capaciteit van de ambtelijke organisatie. De organisatorische en financiële consequenties van dit ambitieuze bouwprogramma zal volgend jaar in beeld worden gebracht. Daarbij moet ook gedacht worden aan het feit, dat in het kader van de op handen zijn de bezuinigingen, de gemeente komt enkele miljoenen euro's te kort, wel gevolgen kan hebben voor de realisatie van de extra woningbouwplannen van die 2000 woningen in 2030. Een belangrijke ambitie van het Actieplan Wonen is dat Vlaardingen een aantrekkelijke woonstad moet worden met een positief vestigings- en investeringsklimaat. Woningzoekenden moeten kunnen kiezen uit een gedifferentieerd en kwalitatief goed woningaanbod. Woon carrière doorstroming moet mogelijk zijn. Maar de gemeente Vlaardingen behoort tot één van drie gemeenten in deze regio die een overmaat aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen hebben en mag tot 2030 de sociale woningvoorraad verminderen maar minder dan in het Actieplan Wonen is voorzien. Een ander probleem op de woningmarkt in Vlaardingen is het ontbreken van nieuwbouw van vrije sector huurwoningen met een huurprijs boven de 720 euro.

Doorstroming

Hiervoor zal in de toekomst meer aandacht aan besteed moeten worden, omdat deze woningen ook een rol kunnen hebben bij de huisvering van de gezinnen met een middeninkomen en het zorgen voor doorstroming van te goedkoop wonende huishoudens uit de sociale sector. In het bouwprogramma tot 2030 zijn echter niet veel vrije huursectorwoningen gepland. Wat de koopsector betreft in Vlaardingen wordt bijna de helft van de koopwoningen gebouwd in de bereikbare sector van een koopprijs tot 290 duizend euro. In de dure sector wordt er weinig gebouw in Vlaardingen, daarom is er een tekort aan koopwoningen in het duurde segment.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden