Foto: Rijn, Anja van

Belastingaanslag voor het water blijft gelijk

Met het vaststellen van de begroting zijn ook de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten tarieven voor 2020 te bevriezen zodat de lasten voor de burgers en bedrijven gelijk blijven.

Vlaardingen - Het bestuur van Delfland stelt na jaren van gematigde tariefstijging een nullijn in. De hoogte van de belasting voor droge voeten en schoon water in deze regio blijft gelijk. Tegelijkertijd wordt de schuldenlast verder afgebouwd. Het financiële beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. Ook voor de toekomst wil Delfland veiligstellen dat inwoners hier prettig kunnen wonen en werken. Het college zet de komende jaren extra in op het klimaatbestendig maken van onze regio, zodat we weersextremen met elkaar beter kunnen opvangen. Ook gaat er extra geld naar het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit. Verder zet Delfland extra in op energie- en klimaatneutraal werken. Het tarief voor de zuiveringsheffing bedraagt in 2020 € 93,50 per vervuilingseenheid en blijft gelijk. De watersysteemheffing bedraagt in 2020 € 123,29 per huishouden. Het tarief voor gebouwd daalt om de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde op te vangen. Info: www.hhdelfland.nl/tarieven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden