230 Nieuwe woningen in de Nieuwe Vogelbuurt

Op 12 november ondertekenden Waterweg Wonen en Dura Vermeer aanvullende afspraken voor de realisatie van 230 koopwoningen in De Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen.

Vlaardingen - In 2013 ondertekenden Waterweg Wonen en Dura Vermeer een samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwing van De Nieuwe Vogelbuurt. Dura Vermeer realiseerde sindsdien ca. 200 woningen in de fasen 1 t/m 3. Met de ondertekening van deze toevoeging op de samenwerkingsovereenkomst hebben beide partijen afspraken gemaakt over de realisatie van ca. 230 energiezuinige woningen in de fasen 4 t/m 6. De bouw hiervan start naar verwachting in de zomer van 2020.

Samenwerking
Sloop en nieuwbouw maakt onderdeel uit van de aanpak van Holy-Zuidoost. 'Waterweg Wonen sloopt in dit gebied zo'n 650 sociale huurwoningen. Hiervan heeft Waterweg Wonen er inmiddels 580 gesloopt. Ook renoveerde Waterweg Wonen 1.000 sociale huurwoningen, waarvan het grootste deel appartementen. Om balans in de wijk te krijgen, worden 650 sociale huurappartementen vervangen door 430 eengezinswoningen voor de koopmarkt. Een samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Dura Vermeer is de basis voor deze vernieuwing.'

Marieke Kolsteeg: "De leefbaarheid in deze wijk stond 15 jaar geleden onder druk. Teveel kleine sociale huurwoningen en weinig draagvlak voor voorzieningen. Van 2005 tot 2012 zijn 1.000 sociale huurwoningen gerenoveerd. 650 Andere sociale huurappartementen hebben we gesloopt. Hier komen koop-eengezinswoningen voor terug. Hierdoor wordt de wijk in opbouw meer divers, aantrekkelijker voor voorzieningen en daarmee leefbaarder. Ook het openbare gebied wordt geheel vernieuwd, inclusief het centrale park 'De Kindervallei'. Deze grote en langdurige opgave vergt goede samenwerking. Die goede samenwerking is er en die willen we graag voortzetten."

David Snelleman: "Bij het project de Zangvogel, een deelproject in de Nieuwe Vogelbuurt, konden we ook weer rekenen op een enorme belangstelling. Dit laat zien dat de vernieuwing van de wijk succesvol verloopt. Dit kunnen we alleen realiseren door een intensieve en goede samenwerking. Dura Vermeer is erg trots op de eerste drie fases en het nieuwe beeld van de wijk. We kijken uit naar het vervolg. Met elkaar maken we Holy-Zuidoost nog mooier."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden