'Britt en Nathan gaan in de videoserie #Watdoejijnou?! de vloer op bij techniekbedrijven in de regio'.
'Britt en Nathan gaan in de videoserie #Watdoejijnou?! de vloer op bij techniekbedrijven in de regio'.

TechNetkringNWN slaat nieuwe weg in met videoserie #Watdoejijnou?!

Met de videoserie #Watdoejijnou?! slaat de TechNetkringNWN een nieuwe weg in. Met een serie gave techvideo's krijgen jongens en meisjes een kijkje op de werkvloer bij techniekbedrijven in de regio. De TechNetkringNWN, een netwerk van techniekbedrijven, onderwijs en overheid in de regio MVS, wil de jeugd in de regio op deze manier informeren, interesseren én enthousiast maken voor een opleiding en beroep in de techniek. De videoserie is sinds woensdag te zien en te volgen op het YouTubekanaal van de TechNetkringNWN.

Vlaardingen - De eerste video werd gemaakt bij Blozo in Vlaardingen. Wekelijks verschijnt er een nieuwe video op het YouTubekanaal, o.a. bij Keytoe en Holland Diesel Maassluis, Hatenboer-Water in Schiedam, Boekestijn Kraanverhuur en Zonnepanelen Vlaardingen. Er verschijnen dit najaar acht video's en er zijn plannen voor een vervolgserie in 2020.

Techniek komt naar je toe!

In de TechNetkringNWN zijn circa veertig innovatieve techniek- en technologiebedrijven, alle onderwijsbesturen in deze regio en de drie gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verenigd. Samen hebben ze een missie: de jeugd in de regio informeren en enthousiasmeren over hun beroepsperspectief in de techniek, zodat zij een opleiding en later een beroep in de techniek kiezen. "We hebben gekozen voor een videoserie op YouTube, het kanaal waar veel jongeren sowieso hun tijd graag doorbrengen. Ons camerateam Britt Planken en Nathan Okkerse gaat eropuit met de vraag "Wat doe jij nou?!" In de video's vraagt Britt aan jonge werknemers op de werkvloer 'wat zij nou doen' en wat je daarvoor moet kunnen en kennen. Nathan doet het camerawerk en monteert de video's met een vette beat eronder. Zo verbreden we de beroepshorizon van de jeugd in de regio en maken we hen enthousiast voor een opleiding en beroep in de techniek.

De TechNetkringNWN heeft deze zomer feedback voor de eerste video's opgehaald bij de leerlingen van de Vlaardingse Zomerschool en Petje af Waterweg. "Deze leerlingen hebben ons verrast. In eerste instantie dachten we dat we hun aandacht niet langer dan twee minuten konden vasthouden. We wilden een serie korte filmpjes maken met verschillende invalshoeken zoals duurzaamheid, sfeer en cultuur en beroeps- en doorgroeimogelijkheden. Toen kregen we het advies: "Als de video leuk is, kijken we het wel af". Dus zijn het iets langere video's geworden, waar alles in zit. "Een soort Klokhuis, maar dan leuker" hoorden we bij Petje af. We zijn dus op de goede weg!"

Gezamenlijk doel

"Gemeentes, onderwijs en techniekbedrijven in de regio hebben een gezamenlijk doel bij het enthousiasmeren van de jeugd voor een opleiding en beroep in de techniek", vertelt Cedric Muchall, voorzitter van de TechNetkringNWN. "Gemeentes kunnen met de video's laten zien welke economische bedrijvigheid er in de sector techniek in de regio is. Het onderwijs kan de video's inzetten bij de technieklessen en beroepsoriëntatie voor leerlingen. Bij iedere video hoort namelijk een opdracht waarmee leerlingen direct aan de slag kunnen. Techniekbedrijven geven op een leuke en veilige manier de jeugd een kijkje in hun bedrijf. We willen laten zien dat techniek en technologie leuk en interessant is voor jongens én meisjes en dat er volop kansen op werk zijn bij innovatieve bedrijven in de regio, bijvoorbeeld in de metaal, zonnepanelen, landbouwtechniek, in de haven en in informatietechnologie. Eigenlijk draait het straks in bijna alle beroepen om techniek en technologie. Het is een uitdaging voor alle (techniek)bedrijven in de regio om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende geschoold personeel. Met onze videoserie kunnen we samen de jeugd bereiken en geven we hen perspectief op een mooi beroep in de techniek,
met volop toekomstmogelijkheden!"

Het initiatief van de TechNetkringNWN sluit naadloos aan op de plannen voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie investeert de komende jaren 100 miljoen om techniekonderwijs naar een hoger plan te tillen. In diverse regio's zijn sectorplannen gemaakt die voor subsidie in aanmerking komen. Regionale vmbo en mbo scholen, het bedrijfsleven en de regionale overheid werken daarin samen om duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs te realiseren. De TechNetkringNWN financiert de videoserie in 2019 uit eigen middelen. Techniekbedrijven die zijn aangesloten bij de TechNetkringNWN betalen een beperkte jaarlijkse bijdrage van minimaal 500 euro. Gemeentes hebben aangekondigd dat zij in 2020 stoppen met hun subsidie voor de TechNetkringNWN. "Dit betekent dat de bodem van onze pot in zicht is",
vertelt Cedric. "We zijn met elkaar in gesprek hoe we de videoserie in 2020 een vervolg kunnen geven. Met name het onderwijs is nu aan zet. Zij geven aan het materiaal goed te kunnen gebruiken in de lesprogramma's. Dit kan nog verder versterkt worden binnen het regionale samenwerkingsverband dat vanuit de plannen rond Sterk Techniek Onderwijs wordt gestimuleerd: Bij de video's en de opdrachten van de bedrijven kunnen aanvullende lespakketten ontwikkeld worden. Sowieso liggen de doelen en ambities van de TechNetkringNWN in lijn met de actieplannen vanuit Sterk Techniek Onderwijs."

Meer berichten