Bestuurders van Waterweg Wonen en Minters wisselen twee weken van plaats.
Bestuurders van Waterweg Wonen en Minters wisselen twee weken van plaats.

Bestuurders wisselen van plaats

Van maandag 18 tot en met woensdag 27 november 2019 vindt er een tijdelijke functiewissel plaats tussen Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters en Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen. Dit gebeurt in het kader van 'Trading Places'.

Vlaardingen - Trading Places is een initiatief van BuroB. In dit programma wisselen directeur-bestuurders van woningcorporaties voor 1,5 à 2 weken van functie met één van hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen. Het belangrijkste doel hiervan is het versterken van de wederzijdse samenwerking, door een beter begrip van de belangen, cultuur en werkwijze van de andere organisatie.

Opdrachten aan elkaar

Marieke Kolsteeg is sinds 2017 directeur-bestuurder van woningcorporatie Waterweg Wonen. Franc. Bongaerts is sinds 2002 bestuurder van welzijnsorganisatie Minters. In de voorbereiding op de wissel hebben zij concrete leerdoelen voor zichzelf geformuleerd en ook een opdracht voor hun wisselpartner. Die opdrachten sluiten toevallig nauw op elkaar aan: beiden hebben de ander om feedback/advies gevraagd over de klant- of cultuurwaarden van hun organisatie. Centrale vraag daarbij: "In welke mate zie je (ervaar je) dat onze klant-/cultuurwaarden echt centraal staan in het handelen van mijn medewerkers? Hoe kan ik dat eventueel verder versterken?"

Paarse krokodillen

Marieke en Franc. kijken enorm uit naar de wissel en zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen Waterweg Wonen en Minters, maar ook hen persoonlijk nieuwe inzichten en munitie zal opleveren om de samenwerking tussen beide organisaties verder te versterken. Om daarmee ook te kunnen bijdragen aan het (woon)geluk van hun klanten en het bevorderen van hun zelfredzaamheid. "Franc en ik gaan nadrukkelijk op zoek naar onbedoelde en onbewuste paarse krokodillen als gevolg van een mogelijk niet handige of niet effectieve samenwerking tussen onze organisaties."

Delen van ervaringen

De ervaringen, observaties en inzichten van Franc en Marieke worden gedeeld, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Hun ervaring kunnen worden gevolgd op de social media kanalen van beide organisaties en op de volgende websites: www.tradingplaces.work, www.minters.nl, www.waterwegwonen.nl.

Meer berichten