Deel van de oude Zuidbuurtseweg (Collectie Stadsarchief Vlaardingen).
Deel van de oude Zuidbuurtseweg (Collectie Stadsarchief Vlaardingen). (Foto: Ton Delfos)

Criminaliteit en andere zaken

De processen-verbaal van de Vlaardingse politie na de Tweede Wereldoorlog laten goed zien dat er toen armoede, werkloosheid, verveling, gebrek en andere ellende heerste. Zouden al die gearresteerde mannen en vrouwen een zinvol en tevreden bestaan hebben gehad, dan had ook Vlaardingen er anders uitgezien. In de chaos van die dagen was de vraag wie eigenlijk de baas was in Nederland? Dat kon dus niet goed gaan. Op het politiebureau was dat wel te merken.

door Frans Assenberg

Vlaardingen - De secretaris van het rooms-katholieke schoolbestuur, Adrianus Vermeulen, deed in april 1945 aangifte bij de politie: Hij deelde mee dat er van zijn Rooms-katholieke school aan de 'Boschlaan' hoek Spoorsingel deuren waren gestolen. Het ging om twee poortdeuren, vijf tussendeuren en enige tochtramen. Ook waren er vernielingen in de school aangericht. Volgens Vermeulen kon de aan de Spoorsingel wonende Van Vliet, die kennelijk iets had gezien, inlichtingen erover geven. Tien minuten later, het was iets na negenen, stapte de Maassluizer Johannes Fransen het bureau binnen. Fransen had een tuinderij in het Maassluisse deel van de Zuidbuurt en had twee personen meegenomen. Niet voor de gezelligheid, maar omdat zij rabarber hadden gestolen van zijn tuin en daarbij 'grove vernielingen' hadden gepleegd. Het waren een 28 jaar oude man en een drie jaar jongere vrouw die, aan de namen te zien, familie van elkaar waren, Beide criminelen kwamen uit Rotterdam. Zij ontkenden de rabarber te hebben gejat, maar die te hebben gekocht van een onbekende. Volgens de tuinder hadden zij hem geld geboden als hij hen had laten gaan. De Rotterdammers werden opgesloten, maar om 11 uur 's avonds kregen zij hun vrijheid weer terug. Nog een vervelend voorval naast alle andere was de ontdekking van 'juffrouw' De Jager die aan de Parkweg woonde. Terwijl zij haar kinderwagen binnen zette nam iemand haar tas mee die zij even onbeheerd liet staan. De tas bevatte een portefeuille met daarin 100 gulden en distributiebescheiden.

Kuyperschool

Een aan de Boslaan staande school werd in die tijd door de Duitse Weermacht ontruimd. Zij hadden dit gebouw, waar de Abraham Kuyperschool in was gevestigd, gevorderd. Dieven zagen hun kans schoon en het hoofd van de school, ene Wagenaar, bevestigde dit voorval, net als de Weermacht trouwens. Eerstgenoemde zou ervoor zorg dragen dat hetgeen was opengebroken zal worden dichtgespijkerd. 'Verschillende omwonenden zouden uit de school stoelen en dergelijke in hun bezit hebben.' Ook verkeersongevallen deden zich voor in april 1945. Op vrijdag de 20e die maand fietste om ongeveer kwart voor drie in de middag, ter hoogte van de Verbindingsweg, nu Korte Hoogstraat, op de Westhavenplaats Johannes Adrianus Vos uit de Rozenlaan. Vos reed links van de weg en stak plotseling voor een paard-en-wagen de weg over. Deze 'vierwielige' wagen werd bestuurd door Schiedammer Gerrit Arie de Lange. Vos viel en kwam onder de wagen terecht. Met enige verwondingen en een mogelijk gebroken rib kon deze onnadenkende persoon wel op eigen gelegenheid zijn weg naar huis vervolgen. 'Hij gaf toe zelf schuldig te zijn aan het ongeval', aldus het verslag van het gebeurde.

Meer berichten