Leden van Helinium tijdens een opgraving aan de Arij Koplaan eind jaren '50.
Leden van Helinium tijdens een opgraving aan de Arij Koplaan eind jaren '50. (Foto: )

'In de IJzertijd was men gezond en fit'

Frans Assenberg

Nieuw boekje over archeologie

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw moest Vlaardingen uitbreiden door een schreeuwend woningtekort. Voordat er werd gebouwd gingen (amateur) archeologen aan de slag op de vrijgekomen grond van de boeren.

vlaardingen - Zij deden bijzondere vondsten, zoals een vuurstenen bijl die de start was van wat de Vlaardingencultuur zou gaan heten. Omdat het zo bijzonder was, werd in 1958 in café Klein Delta aan de Oosthavenkade de archeologische werkgroep 'Helinium' opgericht. Nu is in de serie van 't Oft naar 't Oofd daarover een leuk boekje verschenen. De oprichting van Helinium was het logische gevolg van de belangstelling die amateurarcheologen aan de dag legden na de vondst in september '58 van IJzertijd-bewoning in de Broekpolder en uit de steentijd in de te ontwikkelen Westwijk. In de beginjaren assisteerde Helinium veel bij opgravingen aan de Arij Koplaan van de Vlaardingencultuur door de Universiteit van Amsterdam. Ook deed Helinium zelf onderzoek in Vlaardingen en Schiedam. Vanaf het prille begin (tot heden) vormde het blad Terra Nigra (zwarte aarde), het onderzoekstijdschrift van Helinium. Het was voor de mensen van Helinium een lange reis om meer erkenning te krijgen voor hun geploeter in onze drassige aarde. Een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in het Verdrag van Malta in 1992 dat inhield dat opgravingen door professionals moesten worden gedaan. Zelfstandig opgraven is daarmee een uitzondering geworden. "Maar daar waar mogelijk wordt nog altijd met veel enthousiasme assistentie verleend aan de professionals", schrijven de samenstellers van het boekje Hilde van Wensveen en Albert Luten.

Samen optrekken

"Ook nu trekken de gemeente Vlaardingen en Helinium nog altijd samen op. Leden van Helinium zijn werkzaam als vrijwilliger in het depot van de gemeente en bij publieksactiviteiten doen we veel samen," volgens Wensveen en Luten. Het boekje laat een kleine verzameling zien van allerlei vondsten die de afgelopen jaren zijn gedaan.

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden