Wethouder Jacky Silos (links) en wijkcoördinator Tami Kalai zetten zich in om de bouwspeelplaats nieuw leven in te blazen (Foto Peter Spek).
Wethouder Jacky Silos (links) en wijkcoördinator Tami Kalai zetten zich in om de bouwspeelplaats nieuw leven in te blazen (Foto Peter Spek). (Foto: )

Bouwspeelplaats krijgt andere invulling

Peter Spek

Ideeën van bewoners zijn welkom

Het was even schrikken voor veel Vlaardingers, toen zij onlangs het bericht hoorden dat de bouwspeelplaats in de Holy aan het einde van dit jaar op slot gaat. Hans en Nel Gerritsen, al vele jaren de drijvende krachten achter de timmer- en speelplaats aan het Boerderijpad, gaan er mee stoppen.

VLAARDINGEN – Gezondheidsredenen van Hans Gerritsen lagen onder andere aan dit besluit ten grondslag, maar achter de schermen wordt al wel gewerkt aan een nieuwe formule voor deze locatie. Vooral de nieuwe wijkcoördinator Tami Kalai, heeft al plannen voor een bouwspeelplaats 2.0.

Jong en oud

"Ik zie de nieuwe opzet van de locatie van de bouwspeelplaats als een verbindende plek binnen de wijk Holy. Op dit moment heeft Holy namelijk geen wijkcentrum of een andere plek waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten in de Holy", zegt Tami Kalai. "Mijn wens is dat deze locatie een mooie plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten, samen koken, cursussen volgen, bingoavonden organiseren en er ruimte is om activiteiten te ontplooien. Dit hoor ik ook terug van mensen uit de wijk. Er is behoefte aan een plek waar iedereen terecht kan. Jong en oud, het gehele jaar door. Kortom: op deze plek moeten de bewoners zich vertrouwd en veilig voelen." Duidelijk taal van de nieuwe wijkcoördinator, die vanaf 1 april van dit jaar werkzaam is in de Holy. "En als er mensen zijn die de bouwspeelplaats, met het timmeren en bouwen van hutten, willen runnen is dat natuurlijk mogelijk", zegt Tami Kalai. Ook wethouder Jacky Silos staat achter het plan om deze locatie een meer verbindende functie te geven voor de wijk Holy. "Vanuit het project Next Generation Woonwijken Holy, heeft de gemeente Vlaardingen het afgelopen jaar al meerdere gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners uit de wijk om een andere invulling te geven aan de bouwspeelplaats", zegt Jacky Silos. "De locatie van de bouwspeelplaats is voor veel inwoners van Vlaardingen een bekende plek, maar tijdens de wijkgesprekken is de wens naar voren gekomen om deze plek nog meer te benutten dan de twaalf weken tijdens de schoolvakanties en meer in te zetten voor leuke wijkactiviteiten voor alle leeftijden en dat het hele jaar door", aldus de wethouder. "In het verleden zijn om bezuinigingsredenen buurthuizen in Vlaardingen gesloten, maar voortschrijdend inzicht laat zien dat wij verbindende plekken in de wijk toch hard nodig hebben." Tami Kalai wil hier vooral in haar functie als wijkcoördinator vorm aan gaan geven door de samenwerking te zoeken tussen maatschappelijke partners, ondernemers, scholen maar vooral de wijkbewoners, die met ideeën kunnen komen voor het organiseren van activiteiten. Ik sta daar voor open." Tami Kalai heeft inmiddels met veel betrokken inwoners gesproken. Voor ideeën kan men terecht bij Tami Kalai: telefoon: 2484000 of www.vlaardingen.nl/contractformulier.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden