De voorzitter van de nieuwe organisatie Bart Lattink aan het woord. De aan te bieder platanen reiken tot aan de hemel, nou ja, het plafond (Foto Frans Assenberg).
De voorzitter van de nieuwe organisatie Bart Lattink aan het woord. De aan te bieder platanen reiken tot aan de hemel, nou ja, het plafond (Foto Frans Assenberg). (Foto: )

'Ons bestaansrecht was in gevaar'

Frans Assenberg

Gemeentelijke Bibliotheek fuseert

De Vlaardingse Bibliotheek is gefuseerd met die van Maassluis en Midden-Delfland. In de Media Lounge van de Bieb in de Waalstraat waren bestuursleden, personeelsleden, vrijwilligers, pers, drie wethouders en anderen bijeen om te zien hoe de leiding dat vormgaven. De nieuwe organisatie kreeg daarbij de naam 'De Plataan'.

vlaardingen - Om een en ander materieel te laten zien schonk de nieuwe organisatie de drie gemeenten een jonge maar redelijk lange plataan. Het is Bart Lattik die zowel van de oude (Maassluis en Midden-Delfland) voorzitter was van de raad van toezicht als van de nieuwe fusieorganisatie. "Het personeel van de bibliotheek van Vlaardingen heeft e status van ambtenaar en die van de andere bibliotheken werken voor een stichting. Deze happening is na vier jaar 'knokken' gekomen omdat de fusie een feit is. De gemeente Vlaardingen zei tegen ons dat zij nog '1 van de 3 gemeentelijke bibliotheken in Nederland. We moeten bezuinigen op het bibliotheekwezen en een fusie kan ons daarbij helpen.' Dat was het uitgangspunt van Vlaardingen, dat van ons was dat we te klein waren geworden. De bezuinigingen van de afgelopen decennia maakten dat we steeds kleiner werden en dan komt ons bestaansrecht in gevaar. Het gaat dan om de kosten van het personeel, een heel belangrijke factor ten opzichte van de werkzaamheden die we doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld dat de kosten van het management nu over drie organisaties kunnen verdelen."

 

Coördinator

Tijdens de presentatie kwam naar voren dat de laaggeletterdheid in Vlaardingen inmiddels is opgelopen tot 15.000 personen (ongeveer 20%!). Enige jaren geleden was dat ongeveer 8.000. Ook in de fusiegemeenten heeft daarmee te maken. Wat doet het bestuur daaraan? Bart Lattik: "Die laaggeletterdheid is landelijk 15 % van de bevolking. Veel mensen denken dan dat zij allochtone mensen of mensen met een migratieachtergrond. Nee, dat zijn bijna hoofdzakelijk van hart en ziel Nederlanders die een taalachterstand hebben. Dat hebben we ontdekt en daarvoor zijn we in Maassluis er iets aan gaan doen. We geven cursussen, we hebben taalmaatjes die mensen individueel begeleiden. Ja, dat doen alle drie de bibliotheken. Vooralsnog merken de Vlaardingers er niks van want het blijft gelukkig de bibliotheek zoals we hem kennen. We gaan wel kijken of we in Vlaardingen de bibliotheek moeten aanpassen want het zijn voornamelijk ouderen en jongeren ervan gebruik maken. We willen we de ontbrekende middengroep weer terugbrengen."

Jacqueline Blijleven werkt sinds enige weken bij de bieb in Vlaardingen als vrijwilligerscoördinator nu dus De Plataan: "We hebben zo'n 80 tot 90 vrijwilligers die verschillende taken doen voor taal, laaggeletterden. Ik help de vrijwilligers bij hun werk voor de laaggeletterden."

 

Meer berichten