Het concept-masterplan voor dit Unileverterrein is inmiddels gereed.
Het concept-masterplan voor dit Unileverterrein is inmiddels gereed. (Foto: )

Masterplan met hoog ambitieniveau

Peter Spek

Herontwikkeling Unileverterrein

Nog voordat de laatste werknemers van Unilever zijn vertrokken, wordt er voortvarend gewerkt aan het concept-masterplan, dat het complex in de Rivierzone moet ombouwen tot een gebied waar werken, wonen en recreëren samenkomen. Aan het einde van dit jaar moeten de beeldbepalende gebouwen leeg zijn en zijn de meeste werknemers vertrokken naar het nieuwe onderkomen in Wageningen.

VLAARDINGEN – Het concept-masterplan voor dit Unileverterrein is inmiddels gereed. In de intentieovereenkomst heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken dat het plan ook aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen aan te geven. Het college heeft vorige week het masterplan aan de gemeenteraadsleden toegezonden. Omwonenden en ondernemers uit Vlaardingen hebben in de afgelopen maanden mee kunnen denken over de plannen en hun wensen op tafel kunnen leggen. Het nieuw te ontwikkelen gebied biedt veel mogelijkheden voor de haringstad. "Een locatie die zich richt naar de Maas en de Rotterdamse haven en daaraan zijn aantrekkingskracht ontleent. En waar vier deels tegengestelde entiteiten bij elkaar komen: de historische binnenstad, de offshore-industrie, het Maaspark en het water. In dit concept masterplan doen wij planologische, programmatische en ruimtelijke voorstellen om deze entiteiten met elkaar te verenigen, waarmee wij de basis leggen voor een nieuwe volwaardige en dynamische stadswijk die, als onderdeel van de bredere ontwikkeling van de Rivierzone en Vlaardingen de kans geeft haar stad 'naar het water te brengen'," aldus de opstellers van het masterplan, Studio for Nes Realities en Inspire in opdracht van eigenaar de Adrighem-groep. Het concept-masterplan laat een ambitieus niveau zien.

"Enerzijds is er de potentie en wens van de gemeente om bedrijvigheid en werkgelegenheid te versterken, anderzijds om een woonprogramma te ontwikkelen en de kwaliteit van de publieke ruimte te versterken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden