Marieke Kolsteeg (Waterweg Wonen) en Joop Eigenraam (Huurdersraad) bezig met het leggen van een grappige puzzel die aansluit het het project Prettig Wonen (Foto Frans Assenberg).
Marieke Kolsteeg (Waterweg Wonen) en Joop Eigenraam (Huurdersraad) bezig met het leggen van een grappige puzzel die aansluit het het project Prettig Wonen (Foto Frans Assenberg). (Foto: )

'Je wilt ook dat je fijne buren hebt'

Frans Assenberg

Nieuw initiatief prettig wonen

Het is altijd mooi als mensen zich inspannen voor anderen. Een voorbeeld: het project Prettig Wonen. Het ging onlangs van start op de hoek van de Sperwerlaan en Zwaluwenlaan.

vlaardingen - De bijeenkomst werd goed bezocht door zowel huurder(raad)s als mensen van Waterweg Wonen en anderen. Het was niet eenvoudig om stand te houden in de tent; door een enorme regenbui gutste het regenwater naar binnen. Volgens de aanwezige organisaties heeft het plan 'Prettig Wonen' onder andere te maken met het langer thuis wonen. Huurders zijn daartoe samen met maatschappelijke organisaties in Vlaardingen een bijzonder project begonnen in drie gebouwen: 'Prettig Wonen' is een vernieuwende woonvorm in bestaande hoogbouw. Het biedt een antwoord op de toenemende hulpvraag door vergrijzing én de ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen en omvat onder andere een ontmoetingsruimte en het activeren van mensen en maatschappelijke ondersteuning dichtbij huis. Beoogd wordt daarnaast dat alle bewoners, waaronder veel ouderen, in hun eigen huis kunnen blijven. Daarmee wordt bijgedragen aan welzijn, woongenot, participatie en veiligheid van bewoners. Prettig Wonen is een initiatief van de Huurdersraad van Waterweg Wonen. Joop Eigenraam van de Huurdersraad: "We willen een nieuw woonconcept ontwikkelen voor ouderen en minder vitale bewoners. Een nieuwe vorm van samenwonen en participatie met oog voor kwetsbare bewoners."

Proefproject

In Holy zijn de wooncomplexen Zwaluwenlaan Even en Oneven en Aalscholverlaan/Fazantlaan aangewezen als proefproject. Volgens Eigenraam is een actieve rol van de bewoners onmisbaar voor het slagen van het project en zijn er wensen: "Ten eerste een ruimte voor ontmoeting. Hiertoe zijn in de drie complexen woningen vrijgemaakt, onder andere voor activiteiten en het ophalen van wensen en ideeën. Ten tweede het wegwijs maken binnen de veelheid van dienstenaanbod. Als derde ondersteuning door de Verbindingscoach."

Marieke Kolsteeg (Waterweg Wonen) denkt dat Prettig Wonen een succes wordt: "Het is een project voor en door bewoners. De bevolking vergrijst en er komen steeds minder jongeren. De huurdersraad van Waterweg Wonen kwam bij mij met de vraag hoe we het eigenlijk prettig wonen kunnen maken, wat goed is voor bewoners. Wonen is een basisvoorziening. Een dak boven je hoofd. lekker warm. Je wilt ook dat je fijne buren hebt die naar je omkijken."

Els van Dijk is lid van de Huurdersraad en zegt over Prettig Wonen: "We hebben een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en ook van andere fondsen. Het is een project voor de bewoners om zich zelf in te zetten om fondsen te krijgen voor de dingen die zij in hun flat willen gaan doen." Vanaf nu zal het project Prettig Wonen actief worden.

 

Meer berichten