Vlaardingen heeft de komende jaren niet erg veel reden om feest te vieren. De financiële tekorten zijn aanzienlijk. (Foto Paul Meuldijk)
Vlaardingen heeft de komende jaren niet erg veel reden om feest te vieren. De financiële tekorten zijn aanzienlijk. (Foto Paul Meuldijk) (Foto: PaulMeuldijk)

Miljoenen tekort op de begroting

Peter Spek

Waar moet geld vandaan komen?

De gemeenteraadsleden kregen afgelopen maandag een onaangenaam financieel bericht van het college van burgemeester en wethouders over de komende meerjarenbegroting. Die begroting laat een flink financieel tekort zien van 5,8 miljoen euro in 2020, aflopend naar 3,8 miljoen in 2023.

vlaardingen - "Het gaat nu juist economisch goed in Nederland, dat maakt het extra zuur voor te stellen hoe het financieel vooruitzicht zoals wij dat nu hebben, heeft kunnen ontstaan", zegt wethouder Sebastiaan Nieuwland van financiën. "De stijging in prijzen, lonen en stijgende vraag naar voorzieningen in het sociaal domein worden in onvoldoende mate door het Rijk gecompenseerd. Gemeenten hebben het daardoor financieel lastig. Daar komen de tegenvallende kosten voor zaken als ICT, digitalisering en facilitaire voorzieningen nog bij. Het is een bittere pil en het betekent dat wij hard aan de slag moeten om de meerjarenbegroting structureel op orde te krijgen", gaat hij verder.

Pijn

Nog niet zo lang geleden presenteerde de vorige wethouder van financiën, Arnout Hoekstra, een financieel gezonde meerjarenbegroting, nadat hij in enkele jaren tijd grote tekorten had weten weg te werken en er geld beschikbaar was voor nieuwe initiatieven in de stad. Het college wil nu met de gemeenteraad werken aan een realistische en sluitende begroting. "Wij willen komen tot een begroting waarin alle onvermijdbare ontwikkelingen zijn verwerkt, waarbinnen wij de doelstellingen uit het coalitieakkoord kunnen realiseren en die bovendien voldoende ruimte bevat om financiële risico's op te vangen", aldus de wethouder.

Keuzes

In welke sector de financiële pijn het meest voelbaar zal zijn, is nog niet duidelijk. "Zodra er keuzes zijn gemaakt om de uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële situatie, kan de definitieve begroting worden opgemaakt en kan zichtbaar worden waar het geld vandaan moet komen."

Meer berichten