Chris Oerlemans en Esther van der Velden gaan via Riverboard samenwerking zoeken tussen diverse partijen. Foto: Wendy Hofman
Chris Oerlemans en Esther van der Velden gaan via Riverboard samenwerking zoeken tussen diverse partijen. Foto: Wendy Hofman (Foto: )

Samenwerking cruciaal bij Riverboard

Peter Spek

Nodig om economie te versterken

De drie grootste ondernemersverenigingen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bundelen de krachten met hun gemeenten, maar ook met de provincie Zuid-Holland, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in het project Riverboard.

VLAARDINGEN – "Een unieke samenwerking van Ondernemersverenigingen, Maatschappelijke instellingen, Onderwijspartijen, Gemeenten en Provincie om het Waterweggebied een economische boost te geven", zegt Esther van der Velden, kwartiermaker van de Riverboard, die samen met Chris Oerlemans als voorzitter, dit samenwerkingsproject gaat begeleiden. "De partners gaan hierin samenwerken aan een efficiënte en bestendige welvaartsgroei van de regio, zowel nú als op de lange termijn."

"Samenwerkingen zoals deze van de vier verschillende deelnemende partijen, zijn in opkomst. De overheid doet steeds meer projecten samen met bewoners en ondernemers in de steden, met de maatschappij als volwaardige en mondige gesprekspartner."

Maar wat gaat de Riverboard precies doen? "De Riverboard streeft naar economisch succes met een maatschappelijke meerwaarde voor de regio. De partners werken samen om voor iedereen de omstandigheden in de regio te verbeteren. De Riverboard maakt zich hard voor acties zoals versnelling en versoepeling van nieuwe initiatieven door een stevige samenwerking met de gemeenten. Maar ook voor nieuwe ondernemingsmodellen, producten en diensten, nieuwe samenwerkingsvormen, de ontwikkeling en begeleiding van start ups en nieuwe wet- en regelgeving. Alles om meer welvaart en welzijn voor de bewoners en ondernemers in de regio te realiseren", zegt Chris Oerlemans.

"Met de Riverboard organiseren wij een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van nieuwe en bestaande initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden. Waar het nu soms nog stroperig is, gaat de Riverboard de economische groei in een stroomversnelling brengen", voorspelt Chris Oerlemans.

De Riverboard maakt een vliegende start. Het eerste succes is al ingeboekt. "In de Waterweg gemeenten waren verschillende stichtingen actief met verduurzaming van de regio. Deze partijen zijn nu allen onder de koepel van de Riverboard samengebracht in de Green Business Club. Met vereende krachten én budgetten wordt er nu binnen de Green Business Club gezamenlijk gewerkt aan thema's zoals implementatie van circulaire economie in Waterweg, verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen, duurzaam vervoer en mobiliteit en duurzame energiebesparing en -opwekking."

De initiatiefnemers van de Riverboard organiseren continu onderzoek onder de achterban van de partners, met name onder bedrijven. "Zo brengen wij in kaart hoe deze bedrijven en inwoners de toekomst zien, wie waarmee bezig is en waar de verschillende partijen tegenaan lopen."

Op de website www.deriverboard.nl is een enquête te vinden waarbij men kan aangeven wat belangrijke thema's zijn. "Wanneer uit die data kansrijke onderwerpen bovendrijven, zal de Riverboard de verschillende belanghebbenden bij elkaar brengen om zo een sterk economisch netwerk te vormen. De Riverboard noemt dit ook wel het dorpsplein.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden