Bedrijfsluitingen zijn vaak het begin van werkloosheid, echtscheiding en armoe (Foto Frans Assenberg).
Bedrijfsluitingen zijn vaak het begin van werkloosheid, echtscheiding en armoe (Foto Frans Assenberg). (Foto: )

Inzet voor armen in de regio

Frans Assenberg

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die armoede onder kinderen en jongeren verminderen en voorkomen. Alhoewel het met veel mensen goed gaat, zijn er nog velen die daar alleen van kunnen dromen...

vlaardingen - Instellingen konden voor dit onderwerp aanvragen indienen voor acties tegen armoede. Zo zijn er jongeren uit het voortgezet onderwijs die tijdelijk geen regulier onderwijs kunnen volgen, die worden opgevangen door de stichting Zorg en Onderwijs NWN. Deze leerlingen komen veelal uit kwetsbare situaties die gepaard gaan aan armoede. Ze hebben onvoldoende voorbeelden om zich aan op te trekken en worden niet positief gestimuleerd. Jaarlijks verblijven deze leerlingen gemiddeld 30 weken bij genoemde stichting. Het fonds heeft bijgedragen aan de renovatie van de oude gebouwen waarin zij les krijgen. Een andere organisatie die zich voor de minder goed bedeelde medemens inzet is de Voedselbank in Maassluis. De mensen daarvan geven volgens een gepubliceerd 'Journaal' van het Fonds training aan vrouwen en hun kinderen. Zij willen de vrouwen sterker maken door hun zelfbeeld positief om te buigen en de moederrol te versterken. 'Een sterke moeder weet immers wat zij moeilijk vindt in haar gezin en wat goed gaat, helpt haar kinderen opgroeien en zoekt daarbij indien nodig hulp.' Na een training van vier weken bezoeken de vrouwen bedrijven en kookworkshops. Het fonds heeft een bijdrage gegeven aan dit project dat in ieder geval voor de komende vier jaar op de agenda staat.

Kinderkamers opknappen

Als je als kind niet veel hebt, als je dus arm bent, blijkt er volgens het Fonds vaak een gevoel van schaamte te zijn. In Maassluis knapt de stichting Present Maassluis daartoe met hulp van vrijwilligers kinderkamers op. Doel van deze mooie actie, die dit jaar van start is gegaan, om kinderen uiteindelijk meer zelfvertrouwen te geven zodat zij vriendjes en vriendinnetjes thuis durven te ontvangen. Een ander mooi project waarvoor het Fonds zich inspande is het Fietslabyrinth. Het is ontwikkeld voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking die niet zonder begeleiding naar buiten kunnen. Virtual Reality biedt een alternatief. Het Fonds doneerde zowel een fietslabyrinth aan de stichting Herman Frantsenhuizen als aan Kogge, een activiteitencentrum. Het fietslabyrinth is een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden door middel van een beeldscherm dat is aangesloten op een hometrainer of een ander bewegingstoestel. Tim Teerlink van Kogge zegt erover: "Doordat cliënten nu een rit kunnen gaan maken door een stad naar keuze zal de motivatie groter zijn om meer te gaan bewegen."

www.fondssv.nl

Meer berichten