Onderschrift: Impressie van de aan te leggen tuin (of plein) aan de Hoflaan met zicht op de begane grond van het huis Van Ruytenburch. 
Onderschrift: Impressie van de aan te leggen tuin (of plein) aan de Hoflaan met zicht op de begane grond van het huis Van Ruytenburch.  (Foto: )

Nieuw plein op historische plek

Frans Assenberg

Hoflaan bijna klaar

Alhoewel de Hoflaan al geruime tijd is afgesloten, nog even en dan gaat 'ie weer open, zijn diverse mensen er druk aan de slag. De omgeving onderging een metamorfose. Nu is de locatie van de buitenplaats van de Ambachtsheer aan de beurt. Het door een architectenbureau ontworpen gebied langs het water zal straks een nieuw plein of tuin zijn met historische elementen.

vlaardingen - Dit terrein, waar in het verleden de kermis stond en voertuigen werden geparkeerd, was in een ver verleden door opslibbing vanuit de Maas ontstaan en in gebruik genomen. Er groeiden rapen, kool, tarwe, gerst en wintergewas. Een vruchtbaar stuk grond derhalve. Een Amsterdammer, de schatrijke specerijenhandelaar Pieter van Ruytenburch, kocht het op en werd de nieuwe ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht. Hij bouwde er een buitenhuis. Hij heeft nu ook zijn status want dat is een trend in die tijd, de 17e eeuw. Het buiten is een mooie plek om uit te rusten met zicht op de haven en de Delflandse sluizen. Zijn zoon Wilhem volgde hem op in 1629. Door de aanleg van de moestuin was een begin gemaakt met wat nu Het Hof is. Het vierkant deel van Het Hof herinnert nog aan de daar aanwezige moestuin. Het is bekend dat Wilhem van Ruytenburch regelmatig in Vlaardingen verbleef. Hij ontvluchte Amsterdam in de zomer, omdat het daar te veel stonk! (Later werd Vlaardingen een stinkstad…) In 2004 kwamen bij archeologisch onderzoek de fundamenten en een oude keldervloer aan het licht van de voormalige woning van de ambachtsheer de man die prominent staat afgebeeld op de Nachtwacht.

Rustgevoel

Het is de bedoeling van de aanpassingen dat dat rustgevoel straks voor de moderne, vermoeide en andere Vlaardingers weer terugkomt want daaraan wordt momenteel de laatste hand gelegd. Rutger Terluin schreef erover in het laatste Tijd-Schrift van de Historische Vereniging Vlaardingen: "Op de plaats waar het Herenhuis ondergronds ligt, is deze straks bovengronds weer zichtbaar. Op een ophoging om de archeologie te beschermen, komt het huis door middel van groene hagen en cortenstalen doorgangen terug. Je kunt er door verschillende kamers dwalen." Vanuit deze locatie kan de vermoeide wandelaar van het uitzicht op de haven, de Delflandse Sluizen en aan de andere kant het groen van het eeuwen geleden door Ruytenburch aangelegde Hof. Op het nieuwe plein komen banken. Het lijkt erop dat met deze vernieuwing de kroon op het werk van een onderdeel van het Actieplan Wonen want na tientallen jaren van verpaupering is de woningbouw daar eindelijk klaar. Alleen het beheer van de voormalige brandweerkazerne laat te wensen over. Een typische manier van de overheid om van overbodige panden af te komen. Pas als aan die armoedig staat een einde komt is de Oostwijk eigenlijk pas echt helemaal klaar!

Meer berichten