Leidinggeven is niet zomaar iets! Misschien moet je er voor zijn geboren.? Opname van Koninginnedag op 31 augustus 1926 bij de Grote Kerk tegenover het Stadhuis waar het bestuurlijk maar niet wil vlotten. Kaatje Torn heeft de boel in toom. Foto Collectie Frans Assenberg.
Leidinggeven is niet zomaar iets! Misschien moet je er voor zijn geboren.? Opname van Koninginnedag op 31 augustus 1926 bij de Grote Kerk tegenover het Stadhuis waar het bestuurlijk maar niet wil vlotten. Kaatje Torn heeft de boel in toom. Foto Collectie Frans Assenberg. (Foto: )

Gemeentelijk rapport geeft onthutsend beeld

Frans Assenberg

'Laat je leiden door je eigen verhaal en zoek de verbinding.'

Het rapport dat tussentijds gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen heeft geschreven laat zien waar het mis is in de gemeentelijke burelen. Dat blijkt op diverse terreinen te zijn. Het is opvallend dat een personeelslid, over zijn 'broodheren' een oordeel velt.

vlaardingen - Dat oordeel is niet misselijk, want hij neemt geen 'blad voor de mond'. Jammer is wel dat Van Hofwegen geen praktische oplossingen biedt voor de irritaties en animositeit in de gemeenteraad. Hij zegt erover: "Mijn rapportage richt zich voornamelijk op het college en de organisatie." Voor de man of vrouw in de straat is het functioneren van de raadsleden belangrijk, want die zijn gekozen. De rapporteur stelde wel vast dat er onrust heerst in de raad. "Op mij komt het over dat er veel irritatie is tussen raadsleden. Irritatie van een niet zakelijke kant," schrijft hij. "Zorgelijk is dat medewerkers aangeven, dat raadsleden makkelijk in het openbaar kritiek leveren op medewerkers en deze met naam en toenaam noemen." Van Hofwegen adviseert om dat aandacht te geven. En dan? Over het college van B & W kan hij eigenlijk niet veel kwijt want dat bevindt zich nog in de aftastende fase en is zoekende naar een balans. Vanwege het gedonder in de raad raakt dat ook de vermindering van de werkzaamheden in het college. Kritiek is er ook want de onderzoeker vindt B & W-vergaderingen 'wat wijd lopend'. Vreemd is dat bij het behandelen van ambtelijke voorstellen aan B &W, de portefeuillehouders (wethouders) 'niet altijd worden betrokken.

Op managersniveau is sprake van 'ongelijkwaardigheid' hetgeen lijkt in te houden dat dit kan leiden tot ontwrichting of niet werken op een normale manier. "Een goed voorbeeld daarvan is de discussie over de overschrijdingen van budgetten voor bedrijfsvoering." Niet duidelijk is wie de gemeentelijke centen beheert, ons geld dus. Er was discussie over wie daarvoor verantwoordelijk was en wie aan wie daarover rapporteert. Het college werd daar niet over gerapporteerd. Van Hofwegen: "Het niet open en op het juiste moment communiceren, is wel iets wat ik vaker terug hoor. (…) Mijn conclusie is wel dat ik politiek/bestuur en ambtelijke focus en sturing op wat deze gemeente wil bereiken, mis." Dat moet volgens het rapport worden hersteld. Van belang is ook dat er meer 'contactmomenten moeten komen tussen raad en college en organisatie. Ook en juist informeel. De afstand tussen raad en organisatie wordt als groot ervaren, wat leidt tot ongewenste situaties.' Tja, het heeft allemaal met goed leidinggeven te maken. Altijd, want die gaan erover.

Reacties op het rapport

Ron Boers (fractie Boers): "Prima en vooral hard nodig dat zo'n onderzoek wordt gedaan. Jammer dat fractie Boers de enige fractie is die wordt beschreven, terwijl hij met ons nog niet heeft gesproken. Ik vind het opvallend dat de burgemeester nergens ter sprake komt, terwijl zij toch de voorzitter van het college is." Gilles Pappers (ONS.Vlaardingen): "Ik vind het 'zeer knap' om binnen vier weken, tijdens de vakantieperiode, als buitenstaander te vertellen wat er mis is. Over de gemeenteraad te oordelen als je 1 raadsvergadering heb bijgewoond gaat mij wat te ver. Niets is zo gemakkelijk om achteraf te zeggen dat wij in Vlaardingen niet of niet goed functioneerde." Marcel Kerkhof (Fractie Kerkhof): "Het is algemeen bekend dat de raad, op het gebied van onderlinge verhoudingen, veel beter kan. Dit is een college waar onze fractie veel vertrouwen in heeft. Er heerst een groot besef dat er nu knopen doorgehakt moeten worden. Doordat deze voorstellen en pijnpunten in het openbaar worden besproken is er voor de raad veel te leren over hoe de ambtelijke organisatie nu precies in elkaar steekt." Burgemeester Jetten was zoals vaker, niet bereikbaar voor een reactie. Van Hofwegen repte over 'transparantie' als belangrijk onderdeel van het college. Ik heb er ten aanzien van mevrouw Jetten nooit iets van gemerkt!


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden