Waarnemend burgemeester Bert Blase maakt in 2015 bekend dat Piet Onderdelinden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Rechts Piets dochter Pauline.
Waarnemend burgemeester Bert Blase maakt in 2015 bekend dat Piet Onderdelinden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Rechts Piets dochter Pauline. (Foto: )

Geliefd internationaal keurmeesterPiet Onderdelinden postuumerelid Bond Vogelliefhebbers

Door Kor Kegel

VLAARDINGEN – Er ging een schok door de internationale vogelwereld, toen bekend werd dat Piet Onderdelinden op dinsdag 16 juli plotseling was overleden in zijn woning in Vlaardingen-Holy. Dat zei Klaas Snijder, voorzitter van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), tijdens de begrafenisplechtigheid, afgelopen vrijdag in de Beukenhof te Schiedam.

Snijder maakte bekend dat het bestuur had besloten Piet Onderdelinden postuum te benoemen tot erelid, de hoogste onderscheiding van de bond. Hij overhandigde het bewijs van de onderscheiding aan Piets kleinzonen Sander en Ruben, die het plechtig op de kist plaatsten. En wat je toch nog weinig meemaakt tijdens uitvaartdiensten: er klonk een luid applaus!
De aula van de Beukenhof zat bomvol, er stonden zelfs mensen buiten. Honderden vogelliefhebbers uit het hele land en ook uit het buitenland waren naar Schiedam gekomen om de in de Schiedam geboren Vlaardinger de laatste eer te bewijzen.

,,Je gaf zo veel, je vroeg zo weinig,'' stond op de overlijdenskaart. Piet Onderdelinden was een gemotiveerde, maar bescheiden harde werker die voor iedereen klaar stond. Zijn dochter Pauline en kleinzoon Sander benadrukten hoe hij altijd hielp met huiswerk en opdrachten en ervan genoot. Zoals Piet ook ronduit kon genieten van zijn werk bij de Gemeentelijke Automatiseringscentrum (GAC) van de gemeente Vlaardingen en later het Gemeentelijk Energie- en Waterbedrijf (GEWB). Na die functies zette hij de facilitaire dienstverlening op, waarvan hij coördinator werd. Behalve vogelvrienden waren er vrijdag oud-collega's in de Beukenhof aanwezig.

Piet was een rustig type met onderkoelde humor. Bepaald niet iemand die zich liet voorstaan op zijn deskundigheid. Maar hij was internationaal een veelgevraagd spreker op lezingen over vogels, in het bijzonder kromsnavels. Hij was een gewaardeerd keurmeester. Hij wist alles van de mutatiekweek en binnen zijn passie had hij ook nog de hobby vogels fotograferen. Prachtige opnamen heeft hij gemaakt, niet alleen voor het maandblad 'Onze vogels'. Altijd was Piet online op Facebook om weer foto's en wetenswaardigheden te plaatsen.
NBvV-voorzitter Klaas Snijder zei dat het vooral door de met begrip gebrachte kritiek van Piet Onderdelinden kwam, dat het thema dierenwelzijn een hoofdrol ging spelen in de internationale wereld van vogelhouders en -kwekers. De waarnemend burgemeester van Vlaardingen, Bert Blase, maakte vrijdag 24 april 2015 bekend dat Piet Onderdelinden was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Na de begrafenis gingen de honderden vogelliefhebbers van de Beukenhof naar het clubhuis van de vereniging Zang en Kleur in Zevenhuizen om herinneringen op te halen.


 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden