Marieke Kolsteeg van Waterweg Wonen: 'Het gaat eigenlijk hartstikke goed'. (Foto Frans Assenberg)
Marieke Kolsteeg van Waterweg Wonen: 'Het gaat eigenlijk hartstikke goed'. (Foto Frans Assenberg) (Foto: )

'Veel vraag naar kleine woningen'

Frans Assenberg

Waterweg Wonen tevreden

Het gaat goed met Waterweg Wonen en haar directeur-bestuurder Marieke Kolsteeg. Zij staat inmiddels bijna twee jaar aan het roer van de woningstichting. Onlangs verscheen het Jaarverslag 2018. Aanleiding tot een bezoekje.

vlaardingen - "Het gaat eigenlijk hartstikke goed," geeft de charmante Marieke aan op de vraag hoe het gaat. "Het is inderdaad al weer twee jaar. Ze zijn omgevlogen. Ik ben ongeduldig van aard, niet per se in mijn werk, maar als je iets bedenkt dan wil je het ook morgen klaar zien. In het begin heb ik veel naar medewerkers geluisterd en gevraagd waar zij mee bezig waren en tegenaan liepen. Na drie maanden zag ik dat hier heel veel behoefte en bereidheid was en is om iets te veranderen en er was een voedingsbodem om Waterweg Wonen van 'goed naar beter' te brengen. Ik ben geen directeur-bestuurder die roept hoe het allemaal anders moet maar ik luister graag naar ideeën van onderop. Het kostte natuurlijk tijd omdat medewerkers niet gewend waren zo te werken en bovendien moest het werk ook gewoon doorgaan." Ik vraag haar welk cijfer zij aan Waterweg Wonen geeft op een schaal van 1 tot 10? "Dat is heel moeilijk, maar ik zou zeggen een 7. Dat zit in mijn ambitie. Niet alleen voor mijzelf maar ook om die extra stappen te zetten en te kijken hoe het beter kan. Als ik de cijfers bekijk voor mijn medewerkers en mijn huurders dan zit ik op een dikke 8. Een 7 kan ik prima uitleggen want we kunnen er dan een 8 of een 9 van maken."

Moderne tijd

Kunnen Waterweg Wonen en Marieke Kolsteeg mee in de moderne tijd? "Ik hoop het wel. Hier ligt een opgave, niet in de eerste plaats voor Waterweg Wonen maar voor de huurders die we hebben. Ja het kan wel, 'van het gas af' bijvoorbeeld. Als we uitgaan van de situatie van vandaag, van wat Den Haag en Parijs (milieuafspraken, red.) willen, dan kunnen we het niet betalen. Ik zie het altijd positief in want ontwikkelingen op technologisch gebied gaan nu enorm hard maar we gaan niet voorop lopen, want ook dat kost veel geld aan innovatiekosten." Ten aanzien van het gemeentelijk Actieplan Wonen geldt dat er ondanks de laatste wisselingen op het gebied van wethouderszetels en het vertrek van 'mister Actieplan Wonen' Hans Versluis, zegt zij: "Dat plan is opgesteld in 2008. Daar hebben we goede resultaten in geboekt, maar we zien wel met elkaar, ook met de gemeente, dat het aan herijking toe is."

Appartementen

"De marktvraag is veranderd. Er is veel vraag naar kleine woningen voor kleine gezinnen. Het verzoek om een sociale woning die vrij komt is de laatste tijd met 100% gestegen maar wat beschikbaar komt is gedaald. En er zijn meer woningzoekenden. We krijgen dus straks Actieplan Wonen 2.0."Volgens Marieke Kolsteeg is er een kentering gaande in de vraag naar woningen. We zien een forse stijging van kleinere huishoudens; dit vraagt om meer appartementen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden