Er was veel belangstelling van de Vlaardingers voor de nieuwe plannen voor het Unileverterrein. (Foto: Arend van der Salm)
Er was veel belangstelling van de Vlaardingers voor de nieuwe plannen voor het Unileverterrein. (Foto: Arend van der Salm) (Arend van der Salm Fotografie)

Unilevercomplex juweeltje voor stad

Peter Spek

Ideeën waren er in overvloed

De deuren gaan open en de hekken gaan om. Het altijd gesloten gebied rond het Unilevergebouw aan de Olivier van Noordlaan wordt wijd opengezet voor Vlaardingen en de Vlaardingers. Een ambitieus plan is in ontwikkeling, als straks de laatste werknemers van Unilever vertrokken zijn en de nieuwe eigenaar, Van Adrighem Group, aan de slag kan.

VLAARDINGEN – Als de voortekenen niet bedriegen krijgt Vlaardingen een pareltje in handen, die de stad uit het slop kan trekken. Was het Unilevercomplex een gesloten bolwerk, de ontwikkelaars van de plannen, Inspire Real Estate en ontwerpbureau Studio For New Realities, willen samen met de gemeente Vlaardingen, het Unileverterrein ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk stad, waar wonen, werken en publieke functies elkaar vinden en versterken. Maar waar ook geluisterd wordt naar de wensen van de Vlaardingers. Een eerste aanzet werd vorige week donderdagavond al gegeven, toen belangstellenden een wandeling konden maken over het terrein en wensen en bedenkingen konden uitspreken en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Zo'n 150 Vlaardingers, omwonenden, ondernemers, gemeenteraadsleden, wethouders maar ook oud werknemers, waren op deze inspirerende wandeling afgekomen. En ideeën waren er in overvloed. Maak een verbinding met de blik op het water en maak er een bruisend gebied van, dat de aansluiting kan vinden met het centrum van de stad. Op verschillende locaties op het terrein werd op hoofdlijnen de visie voor het gebied neergezet en werd het gesprek hierover gevoerd met de aanwezigen. Ideeën, kansen, meningen en zorgen, alles werd gedeeld. De ontwikkelaars verwerken deze zomer alle input in een concept Masterplan. Een veel voorkomend geluid was het gedeeld optimisme en de kansen voor de directe omgeving en de stad Vlaardingen, nu dit gebied geopend wordt. Dit heeft een vliegwieleffect voor de verbinding van de stad met de rivier. Het biedt kansen voor het ontwikkelen van woningen, maar ook kansen voor ondernemers, het onderwijs en voor ontspanningsactiviteiten.

Meer berichten