Debbie Maat(rechts) en Gonnie Seen hechten veel waarde aan het in kaart brengen van het vrijwilligerswerk. (Foto: Peter Spek)
Debbie Maat(rechts) en Gonnie Seen hechten veel waarde aan het in kaart brengen van het vrijwilligerswerk. (Foto: Peter Spek) (Foto: )

Maak vrijwilligerswerk meer zichtbaar

Peter Spek

Document zorgt voor erkenning

De huidige maatschappij kan niet meer zonder vrijwilligers. Of het nu een zorginstelling is, een sportvereniging of een basisschool. De maatschappelijke waarde van de inzet van een vrijwilliger is erg groot. Alleen ontbreekt het regelmatig aan de waardering voor dat vaak onzichtbare werk.

VLAARDINGEN – Maar hoe maak je je als vrijwilliger, of als organisatie die met veel vrijwilligers werkt, zichtbaar om die waardering voor je werk te krijgen. KLiK, Vrijwilligers Vlaardingen ontwikkelde samen met het landelijk kenniscentrum Movisie, een Meerwaarde Tool. Deze tool heeft als doel het in kaart brengen welke waarde vrijwilligerswerk heeft voor de huidige maatschappij. Zonnehuisgroep Vlaardingen hielp mee aan de ontwikkeling van deze tool.

Waarde

"Natuurlijk heeft vrijwillige inzet waarde, kijk maar hoe gemotiveerd iedereen is, hoeveel mensen zich onvoorwaardelijk inzetten voor een ander", zegt Debbie Maat, consulent bij KLiK. "Voor organisaties die met vrijwilligers werken en natuurlijk voor de vrijwilliger zelf is het belangrijk om inzicht te krijgen welke waarde vrijwilligers toevoegen. En voor wie. Dat laat immers zien waar hun inzet het meeste effect heeft", zegt Debbie Maat. Het leger vrijwilligers in Vlaardingen is groot. "Een op de drie mensen doet aan vrijwilligerswerk, in welke vorm dan ook", zegt Gonnie Seen, van Zonnehuisgroep Vlaardingen, waar zij kan beschikken over een leger van rond de 600 vrijwilligers. Maar het gevaar bestaat dat de waarde van vrijwilligerswerk alleen wordt uitgedrukt in financiële termen. Natuurlijk is het best handig om te laten zien hoeveel geld je bespaart door de inzet van vrijwilligers in je organisatie of hoeveel het kost als vrijwilligerswerk door betaalde krachten wordt uitgevoerd. Maar de echte waarde van vrijwilligers is natuurlijk hun maatschappelijke bijdrage." Om die waardering in kaart te brengen is die Meerwaarde Tool ontwikkeld, een document dat helpt om de zichtbaarheid van de maatschappelijke waarde te vergroten. "En dat kan helpen om de motivatie van een vrijwilliger, noem het de erkenning van het werk, te laten zien", zegt Debbie Maat.

Maat

Voor de organisaties die met vrijwilligers werken is deze Meerwaarde Tool ook belangrijk om inzicht te krijgen of een vrijwilliger wel op de juiste plaats zit in de organisatie. "De laatste jaren krijgen steeds meer mensen de opdracht om als re-integratie in het arbeidsproces, vrijwilligerswerk te gaan doen, maar dan moet dat wel werk zijn waarvoor hij of zij geschikt is. Er moet een klik ontstaan tussen het uit te voeren werk en de organisatie", zegt Debbie Maat. Het matchen van een kandidaat op een vacature voor vrijwilligerswerk wordt dan ook in nauw overleg gedaan met de organisatie die om een vrijwilliger vraagt. De ontwikkelde Meerwaarde Tool bestaat uit een routekaart met diverse haltes om de waarde van het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken.

Meer berichten