Vlaardingen Regenboogstad

VLAARDINGEN - Jezelf zijn en houden van wie je wil! Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Vlaardingen. Inwoners, verenigingen en organisaties hebben meegedacht over hoe invulling te geven aan Vlaardingen Regenboogstad. Hieruit zijn ideeën voortgekomen voor meer bewustwording, ontmoeting én ondersteuning.

In 2018 hebben bijna alle politieke partijen het Regenboogakkoord ondertekend. Via verschillende kanalen heeft de gemeente Vlaardingers benaderd om mee te denken. Op basis van de input uit de stad heeft het college van B&W nu een plan van aanpak voor Vlaardingen Regenboogstad vastgesteld. De ideeën vallen onder drie pijlers: 'kennis en informatie', 'ontmoeting' én 'ondersteuning'. Zo komt er in Vlaardingen meer aandacht voor bewustwording via onder andere scholen en verenigingen, er komt een Vlaardings Regenboogsymbool en een herkenbaar ondersteuningspunt voor vragen. Als vervolgstap gaat de gemeente samen met de betrokkenen uit het veld aan de slag met een uitvoeringsplan.

Bewustwording

Wethouder Jacky Silos vertelt: "Jezelf zijn en veilig voelen. Dat is voor iedereen belangrijk. Ook voor LHBTI's (lesbiënnes, homo's, biseksuelen, transgenders en intergenders). Helaas is dit nog niet altijd de praktijk. Via rondetafelbijeenkomsten hebben we gesprekken gevoerd over wat nodig is voor goede hulp en ondersteuning in Vlaardingen. Acceptatie en bewustwording is daar een belangrijk onderdeel van. We willen actiever samenwerken met scholen, verenigingen en instellingen voor bewustwording en informatie. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk lespakket zijn. Betrokkenen hebben aangegeven een centrale vindplaats voor informatie te willen. Ook willen we samen met de stad aan de slag met een Vlaardings Regenboogsymbool."

Ontmoeting en ondersteuning

"Verder is uit de gesprekken naar voren gekomen dat er meer behoefte is aan LHBTI vriendelijke activiteiten in de stad. Met ook aandacht voor LHBTI jongeren, ouderen en met een migratie/religieuze achtergrond. Tot slot gaan we ons inzetten voor een goede ondersteuning bij vragen."

Meedenken?

Vlaardingers die ideeën hebben over Vlaardingen Regenboogstad of willen meewerken aan de uitvoering van het plan Vlaardingen Regenboogstad kunnen zich aanmelden via www.vlaardingen.nl/regenboogstad.

 

Meer berichten