Ilona Elmendorp van de OproepCentrale: ' Er is heel veel eenzaamheid!' (Foto Frans Assenberg).
Ilona Elmendorp van de OproepCentrale: ' Er is heel veel eenzaamheid!' (Foto Frans Assenberg). (Foto: )

'Er zijn ook eenzame jongeren'

Frans Assenberg

OproepCentrale voorziet in behoefte

De OproepCentrale brengt thuiswonende mensen die hulp nodig hebben in contact met vrijwilligers. Ze halen inwoners van Vlaardingen, Maassluis, Schiedam en Spijkenisse uit de eenzaamheid. Ilona Elmendorp heeft er veel werk aan. Maar krijgt er energie en plezier voor terug.

vlaardingen - Ilona: "Ik ben coördinator van de OproepCentrale locatie Vlaardingen. Wij worden door de gemeenten gesubsidieerd en werken samen met de Argos Zorggroep. Wij maken gebruik van ruimte in de DrieMaastede."

Volgens haar gaat het prima met de centrale: "We zijn een van de weinigen die als organisatie steeds vrijwilligers kunnen werven en dat hulpinstellingen ons kunnen vinden om cliënten aan te melden. Het matchen gaat heel ook goed, het koppelen van vrijwilliger en cliënt. We hebben 400 cliënten en 300 vrijwilligers. Dat blijft een beetje stabiel. Het verloop valt mee. Dat heeft te maken met ons waarderingssysteem voor de vrijwilligers. Wij bieden hen uitstapjes aan, waardering rond de kerst en beschermen hen bijvoorbeeld tegen overbelasting, zowel fysiek als mentaal. We willen ook dat bij de cliënt thuis alles op het gebied van hulp in orde is. Als dat niet zo is en de vrijwilliger belt ons daarover, dan zorgen wij dat het goed geregeld wordt. Zij weten dat zij niet vergeten worden."

Eenzaamheid

De taken van Ilona zijn 'heel veel! "Er zijn heel veel vragen en aanvragen. We bezoeken de cliënt voor een intakegesprek en gaan dan kijken welke vrijwilliger het beste past. We nodigen de vrijwilliger uit voor een gesprek, de aanvraag en het aanbod worden goed op elkaar afgestemd. De vrijwilligers helpen thuiswonende mensen die hulp nodig hebben, zoals langdurig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan psychosociale ondersteuning, dementerende ouderen en ook kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijk en/of lichamelijk ongemak. Of zij hebben behoefte aan sociale contacten of om de mantelzorger even te ontlasten." Over dementie zegt Ilona Elmendorp: "Ik vind het een fijne doelgroep om mee te werken, omdat ik het vermogen heb om op dat niveau gewoon met mensen te praten en hen niet te confronteren met hun tekortkomingen."

Wat degene wil als hulp is volgens Ilona Elmendorp heel divers. "Het gaat dan bijvoorbeeld om even wandelen met de cliënt, naar buiten gaan, niet met de kinderen maar met iemand anders. Er is heel veel eenzaamheid, ook onder jongeren. We merken dat mensen steeds langer thuis wonen, dus niet meer zo snel zoals vroeger naar een bejaardentehuis. Veel buurthuizen en ontmoetingscentra zijn weg. Als ze er nog zijn dan zijn het soms activiteiten die mensen niet echt zoeken. Mensen worden steeds ouder. Ze komen moeilijker buiten. Ze komen minder makkelijk in die ruimten die zij zoeken." Het is wel duidelijk dat de OproepCentrale voorziet in een behoefte. Mooi werk!

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden