Laatste Jaarmarkt op obs Klimop

Afgelopen zaterdag vond op Klimop aan de Stadhouderslaan de 'laatste Jaarmarkt' plaats. Sedert het bericht geplaatst werd, zijn er veel reacties gekomen. Enerzijds zijn veel mensen teleurgesteld dat deze traditie stopt, maar het heeft er ook voor gezorgd dat veel oud-leerlingen nog even terugkwamen naar 'hun basisschool' en even gezellig kwamen 'buurten'. Met het bedrag dat Klimop op deze zaterdag bijeen heeft gebracht, zal er zeker komend schooljaar weer aan een voorstelling in de Stadsgehoorzaal worden gewerkt. Klimop wil hiermee het profiel 'dansante vorming' blijven uitdragen. "Dat dit nu weer lukt is te danken aan de vele winkeliers en bedrijven die ons hebben gesponsord," aldus Patries Otten, locatiedirecteur. Alle sponsors zullen nog persoonlijk worden bedankt voor hun geweldige bijdrage aan deze dag! Op de foto één van de activiteiten: Wie zet meester Chiel schaakmat?

Meer berichten