Jasha Garritsen en Rob van Herwaarden in de nog aan te passen weggeefwinkel van De Windwijzer (Foto Frans Assenberg).
Jasha Garritsen en Rob van Herwaarden in de nog aan te passen weggeefwinkel van De Windwijzer (Foto Frans Assenberg). (Foto: )

'De winkel krijgt behoorlijke facelift'

Frans Assenberg

Verbouwing en herinrichting

De laatste jaren heeft De Windwijzer aan de Schiedamseweg nogal wat verbouwingen ondergaan. Dit diaconaal en missionair centrum is een succes. Een kwaliteitsslag is welkom.

vlaardingen - De blik is nu naar boven gericht, naar een van de gaanderijen. Waar in het verleden gereformeerde gezinnen luisterden naar de aanwijzingen van de dominee, kunnen nu en straks mensen die het financieel moeilijk hebben in een gemoderniseerde winkel gratis of 'voor weinig' kleding of andere zaken verkrijgen. Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren? Jasha Garritsen is coördinator van de weggeefwinkel en van de vrijwilligers. Ook zorgt zij ervoor dat de verbouwing goed zal verlopen. "De verbouwing zal door een aannemer worden gedaan. Het is de bedoeling dat er een vloer komt en nieuwe kasten. Op 1 juni gaat de weggeefwinkel dicht. Er is dan in de ochtenduren op het voorplein van De Windwijzer een grote weggeefactie onder het motto 'wie maakt ons los?'. Het gaat dan om de laatste artikelen die nog in de winkel staan. Na die datum worden er voorlopig geen spullen meer aangenomen. Vanaf 1 juli gaan we weer open, maar vanaf half juli en in augustus zijn we dicht. Voor vrijdagmiddag 13 september is er een feestelijke heropening gepland."

Duidelijkheid

Diaconaal medewerker Rob van Herwaarden: "De weggeefwinkel is er al sinds de start van De Windwijzer. De aanleiding voor de aanpassingen is dat een aantal zaken ons steeds meer gingen storen. De ruimte was niet zo geschikt om er een mooie uitstalling aan te geven. Bovendien werden ons ook spullen aangeboden die ongeschikt waren om te verkopen. Denk aan pannen zonder deksel, vieze spullen enzovoorts. We kregen ook te maken met handelaren die meteen bij de opening van de winkel al met tassen klaarstonden om spullen mee te nemen. Daar waren we ook niet blij mee. Soms kwamen er zaken binnen die de bestemming kregen om een ander blij mee te maken, maar op onze rommelmarkt verkocht werden. Als er spullen werden afgeleverd kon dat niet even worden weggezet. Mensen gingen dan al graaien terwijl er nog moest worden gesorteerd. Daar willen we vanaf. Straks geven we er meer duidelijkheid aan en dan komen we dat met de gevers overeen."

"We willen ook een breder publiek aantrekken", gaat hij verder. "Nu is het een winkel voor mensen met weinig geld die spullen willen scoren. Dat mag natuurlijk nog en ook straks, maar één van de doelstellingen van De Windwijzer is ook om de duurzaamheid, de kringloop te bevorderen. Rommelmarkten en brocantes zullen na de heropening van de weggeefwinkel minder vaak of niet meer gehouden worden." De aanpassingen maken de weggeefwinkel beter, vindt Jasha. "De winkel krijgt een behoorlijke facelift en zal handiger en gezelliger worden ingericht. De artikelen worden verder ook wat aantrekkelijker uitgestald."

 

Meer berichten