De twee nieuw beoogde wethouders in het college, Ivana van Someren en Sebastiaan Nieuwland (Foto Peter Spek).
De twee nieuw beoogde wethouders in het college, Ivana van Someren en Sebastiaan Nieuwland (Foto Peter Spek). (Foto: )

Vlaardingers zijn kind van de rekening

Peter Spek

Coalitieakkoord basis toekomst

De burgers van Vlaardingen zijn met het nieuwe coalitieakkoord het kind van de rekening. Dat bleek bij de presentatie van het nieuwe akkoord tussen de fractie Kerkhof, VVD, GroenLinks, CDA, VV2000/Leefbaar en D66. Deze politieke partijen vormen de komende bijna drie jaar de coalitie en het college van burgemeester en wethouders in de haringstad.


VLAARDINGEN – De Vlaardingers moeten diep in de buidel tasten om de tekorten op de gemeentelijke begroting weer een beetje in evenwicht te brengen, na een periode van politieke instabiliteit in Vlaardingen. De formateurs Roel van Gurp en Eric van der Burg presenteerden met enig voorbehoud dit coalitieakkoord, dat nog door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden.

Aan het werk

"Vlaardingen heeft een roerige politieke periode achter de rug, waarin de besluitvorming voor belangrijke zaken achterwege is gebleven en dat heeft de stad geen goed gedaan. Ook het feit dat de gemeenteraad bestaat uit veel splinterpartijen, maakt het werken niet gemakkelijk", was de uitleg van Roel van Gurp over het afgelopen jaar. "Toen ik werd gevraagd om in Vlaardingen orde op zaken te stellen, vroeg ik mij wel af, wat hebben de raadsleden in het afgelopen jaar nu precies gedaan? Het werken met het nieuwe akkoord zat nog niet in hun vingers en heeft veel tijd gekost. Dat raadsakkoord gaat overigens niet de prullenbak in, maar wordt op enkele punten aangepast." Roel van Gurp ging niet in op de conflicten die Vlaardingen de afgelopen periode heeft gekend en een diepe wond hebben achtergelaten bij de Vlaardingers. "Wij moeten weer aan het werk gaan", schetste Koen Kegel van D66 de situatie. Zijn partij maakt weer deel uit van het college na een jaar in de oppositie gezeten te hebben. Veel geld voor nieuwe dingen is er in Vlaardingen niet in de komende jaren. De hand blijft op de knip, was het credo. "Alleen op armoedebestrijding en veiligheid wordt niet bezuinigd", liet wethouder Bart Bikkers weten en dat was dan ook het enige lichtpuntje. Verder moeten de Vlaardingers rekening houden met een verhoging van de ozb-belasting met 6 procent per jaar. Dit boven de inflatiecorrectie, wat neerkomt op een gemiddelde van 16 euro per huishouden. Daar blijft het niet bij. "In de komende jaren moet er flink bezuinigd worden, zo'n, 1.5 miljoen euro. De voorstellen hiervoor komen in voorjaarsnota van 2020 te staan," liet de formateur weten. En er is geen extra geld voor de Marathonweg. Om de stad toch leefbaar te houden wordt de ambitie uitgesproken om werk te maken van het integraal huisvestingsplan van de scholen, het optimaliseren van de openbare ruimten en geld zoeken voor de tekorten in het sociaal domein zoals de jeugd- en thuiszorg. Ivana van Someren (Leefbaar) en Sebastiaan Nieuwland (D66) zijn de beoogde nieuwe wethouders in het college, waarbij de D66-politicus uit Heemstede de ondankbare taak krijgt de financiën op orde te krijgen in de komende twee jaar.

 

Meer berichten