Vlaardingse sportvertegenwoordigers aan tafel om het Vlaardings Sportakkoord alvast handen en voeten te geven (Foto: Peter Spek).
Vlaardingse sportvertegenwoordigers aan tafel om het Vlaardings Sportakkoord alvast handen en voeten te geven (Foto: Peter Spek). (Foto: Peter Spek)

Uitdagende taak voor sportformateur

door Peter Spek

Het idee was niet zo origineel, maar wordt wel vaak en met succes gehanteerd. Vertegenwoordigers van sportclubs die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van wethouder Bart Bikkers om mee te praten over het opstellen van een Vlaardings Sportakkoord, gingen na een plenaire zitting uiteen om aan zes thematafels, met pen en papier, het Sportakkoord alvast in de steigers te zetten.

Vlaardingen - Na het vaststellen van de kadernota Sport & Bewegen heeft de gemeente Vlaardingen Twan Theelen als sportformateur aangesteld. Hij moet de lokale sportclubs en sportaanbieders aan tafel krijgen om een Vlaardings Sportakkoord op te stellen. "De in de kadernota gestelde doelen moeten ook uitgewerkt worden en daarvoor is een Sportakkoord nodig die organisaties laat samenwerken en versterkt", was de uitleg van sportformateur Twan Theelen aan de vertegenwoordigers van de sportclubs uit Vlaardingen. De Vlaardingse kadernota Sport & Bewegen is gelinkt aan de doelen die in het nationaal Sportakkoord zijn opgenomen en waaraan Vlaardingen graag wil aanhaken. "In dit Sportakkoord staan vijf ambities omschreven: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en vaardig in bewegen. In Vlaardingen is er nog een ambitie aan toegevoegd, namelijk integraal sport- en beweegbeleid", liet Twan Theelen zijn gehoor weten. "Een lokaal sportakkoord is een goed instrument voor de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere potentiële partners om aan de ambities uitvoering te geven." Twan Theelen, een sportbestuurder met een ruime ervaring, gaat na de sessie met de sportvertegenwoordigers aan de slag met de suggesties die op papier zijn gezet. "Ik ga kijken hoe sportclubs denken over hun eigen imago, wat er beter kan, maar ook hoe kunnen andere partijen uit bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs de sportclubs versterken." Twan Theelen weet dat er veel kennis en vaardigheden aanwezig zijn bij sportclubs, waarvan niet alleen de eigen club kan profiteren, maar ook andere instellingen." De sportvertegenwoordigers lieten de kans niet onbenut om de heersende problemen in de vereniging aan de kaak te stellen. Hoe ziet een multi-sportvereniging eruit en hoe kun je meer mogelijkheden creëren om sport voor nieuwe Nederlanders mogelijk te maken. Ook werd genoemd het ontwikkelen van een langere termijn visie voor bestaande sportaccommodaties. Verder werd er een opmerking gemaakt om zuinig te zijn op het unieke cultuur-landschap in Vlaardingen en daarvoor de krachten te bundelen. Ook was er de wens om fietsers voorrang te geven boven gemotoriseerd verkeer om zo fietsen aantrekkelijk te maken, met daaraan gekoppeld goede verbindingen naar groene buitenruimten, parken, speelplekken en sportaccommodaties. Twan Theelen moet al deze wensen met elkaar te verbinden. Eind oktober moet hij met zijn eindoordeel komen.

Meer berichten