Op www.naasteninbeeld.nl staan allerlei tips en tools om gemakkelijk contacten te leggen. 'Blijf actief en zorg voor een netwerk!', is Alie's advies. (Foto: Frans Assenberg)
Op www.naasteninbeeld.nl staan allerlei tips en tools om gemakkelijk contacten te leggen. 'Blijf actief en zorg voor een netwerk!', is Alie's advies. (Foto: Frans Assenberg) (Foto: )

Alie bezoekt mensen met dementie

Frans Assenberg

Het 'er zijn' voor mensen met dementie is voor Alie Monster een missie waaraan zijn veel voldoening beleeft. Als 'Casemanager Dementie' vanuit het Zonnehuis bezoekt zij voornamelijk ouderen die aan dit syndroom lijden.

Vlaardingen - Volgens haar zit 'achter ieder mens een verhaal'. In het Zonnehuis zijn drie Casemanagers Dementie actief. Ik ontmoette Alie Monster enige weken geleden tijdens de opening van het Odensehuis De Bovenkamer in De Windwijzer, een organisatie voor mensen met dementie. Alie Monsters taak, zij heeft een verpleegkundige achtergrond, is om deze mensen een luisterend oor te bieden en zaken te regelen: "Ik ga naar ze toe en praat over hun leven. Betrek ook de familie erbij. Mijn werk is er om ervoor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven. Het belangrijkste is 'vertrouwen winnen'. Dat duurt soms wel even. Het is ook belangrijk de naasten er bij te betrekken, net als de huisarts en instellingen. Soms zit ik met een groot aantal mensen om tafel. Het is dan zaak alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik kijk dan wie wat kan doen en wat ieders kwaliteiten zijn. Soms komt er informatie uit het verleden die taboe blijkt te zijn. Voor de cliënt kan het dan betekenen dat het zijn dementie beïnvloedt. Je merkt dan dat als je dat bespreekbaar maakt het verlichting kan geven."
Dementie heeft wel vijftig ziektebeelden. Bij iedere vorm van dementie worden delen van de hersenen aangetast waardoor iemand steeds verder achteruit gaat in zijn geestelijke en lichamelijk vermogens. Ondanks wereldwijd onderzoek is op dit moment geen genezing gevonden. Soms is er volgens Alie een snelle verslechtering, maar het kan zich ook langzaam ontwikkelen: "Mijn ervaring is dat het van belang is hoe iemand heeft geleefd. Heeft iemand altijd een zittend leven gehad of sportte hij veel, dat soort dingen. Ik vind het fantastisch werk om te doen. Als ik opsta ben ik blij dat ik aan het werk kan en heb er meteen zin in. Werk is mijn hobby."
Volgens de casemanager dementie zal het aantal mensen dat dementie krijgt in de toekomst toenemen. Ze adviseert mensen dan ook 'bezig te blijven'. Je moet prikkels hebben, die hebben je hersens nodig. Het verschijnsel dementie is vreselijk maar het is ook heel erg als mensen geen familie of vrienden hebben.
Het Odensehuis De Bovenkamer is dan ook een prima instelling om anderen te ontmoeten en prikkels te ondergaan. Een dagbesteding kan voor iemand met dementie fysiotherapie zijn voor de hersenen.

Meer berichten