Trekkade in oude glorie hersteld

Vlaardingen - Vrijdag 29 maart vindt de opening van de trekkade in Vlaardingen plaats bij de Juliana van Stolberglaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft hier de kade opgehoogd om de veiligheid te waarborgen.

De Vlaardingervaart en de kade zijn cultuurhistorisch waardevol. Het was in 1654 een trekvaartroute tussen Delft, Maassluis en Vlaardingen. Het gebied langs de Vlaardingervaart is voor de gemeente en omwonenden een waardevolle groene zone. Het pad op de kade wordt door veel omwonenden gebruikt als recreatiegebied. De betrokkenheid van de gemeente en bewoners bij de werkzaamheden was dan ook groot. Een bijzonder project dat door een goede samenwerking van veel partijen tot een mooi resultaat heeft geleid.

Hoogheemraad Marcel Houtzager en wethouder Bart de Leede openen de trekkade samen met de buurtbewoners. Dit doen ze door het zaaien van bloemenzaad op de dijk. Dijken zijn heel geschikt om de biodiversiteit te vergroten. Door dijken in te zaaien met meerjarig bloemenzaad verbinden we de waternatuur met de natuur op de dijk en komt er meer voedsel voor bijen en andere insecten. Dit noemen wij een Honey Waterway. Verschillende begroeiing maakt de dijk ook steviger, de fleurrijke dijk is goed voor de natuur en veiligheid.

Meer berichten