Frans Hoogendijk op archiefbeeld in de raad.
Frans Hoogendijk op archiefbeeld in de raad. (Foto: Peter Spek)

Frans Hoogendijk ontslagen door gemeenteraad

Door Peter Spek

Vlaardingen - De verhuur van zijn appartement aan vier arbeidsmigranten is wethouder Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen fataal geworden. Gisteravond stemde een bijna voltallige gemeenteraad voor een motie van VVD, CDA en GroenLinks, waarin de handelswijze omtrent zijn betrokkenheid bij de verhuur van zijn appartement sterk in twijfel werd getrokken. De gemeenteraad oordeelde in een spoeddebat dat de ONS.Vlaardingen-wethouder informatie heeft achtergehouden. Een doodzonde in de politiek.

Juist zijn partij was een sterke tegenstander van het verhuren van woningen door uitzendbureaus aan arbeidsmigranten in Vlaardingen. Frans Hoogendijk was gisteravond zelf niet aanwezig. Hij liet aan het begin van de gemeenteraadsvergadering weten, met hartklachten thuis te zitten en vroeg het spoeddebat uit te stellen. Daar voelde de raad niets voor. "Dit is een té belangrijk punt om nog uit te stellen. De politiek in Vlaardingen heeft door de handelwijze van Frans Hoogendijk bij de bevolking opnieuw een flinke deuk opgelopen. Daar kan niet meer op gewacht worden", was de mening Kees Rijke van de VVD. Ook de andere fracties, behalve van ONS.Vlaardingen, waren het hier mee eens en zegde in het volgende debat het vertrouwen in de wethouder op.

Brede steun

De motie kreeg een brede steun van alle partijen in de raad, op ONS.Vlaardingen na, die oordeelde dat Hoogendijk een eerlijke kans moet krijgen zich te verdedigen. Zover kwam het niet, het vertrouwen in de geloofwaardigheid van de wethouder was totaal verdwenen. Burgemeester Jetten deelde de beslissing van de raad mee aan Frans Hoogendijk en die liet via zijn partijgenoot Gilles Pappers weten zijn ontslagbrief in te dienen. Dat was voor de gemeenteraad echter niet voldoende. Het vertrouwen van de raadsleden bleek zo geschaad in Hoogendijk, dat zijn coalitiegenoten VVD, CDA en GroenLinks, een tweede motie indienden om hem per direct te ontslaan.

Opmerkelijk

Een opmerkelijk besluit, dat door de raad werd gesteund. Met het vertrek van Frans Hoogendijk heeft Vlaardingen zich weer in een politieke crisis gestort en niet de eerste. Eerder vertrok wethouder Arnout Hoekstra omdat hij het niet eens was met de werkwijze omtrent het Raadsprogramma. Daarna vertrokken Tim Thiel en Ron Boers uit de partij van Frans Hoogendijk en even later waren het de leden van de SP die uit de partij stapten omdat zij moeite hadden met de gang van zaken rond het vertrek van Hoekstra naar het Europees Parlement. Het spoeddebat kreeg nog verrassend slot. Na een schorsing van bijna een uur, was de eensgezindheid in de raad weer ver te zoeken bij een motie van VVD, CDA en GroenLinks om meer bestuurskracht.

Raadsprogramma

Daarbij kwam de werkwijze van het Raadsprogramma op de tocht te staan, het stokpaardje van de inmiddels ontslagen wethouder Frans Hoogendijk. De nog overgebleven drie wethouders, Bart Bikkers(VVD), Bart de Leede(GroenLinks) en Jacky Silos (CDA), kregen de opdracht mee zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor een college dat kan steunen op een ruime meerderheid en de zware dossiers kan oppakken waarvoor de haringstad staat.

Meer berichten