Foto: Peter Spek

Spoeddebat beslissend voor lot wethouder Hoogendijk

Als deze krant vandaag verschijnt, is het nog maar de vraag of wethouder Frans Hoogendijk nog deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen.

door Peter Spek

Vlaardingen - Gisteravond vond er in de gemeenteraad een spoeddebat plaats over de positie van de ONS.Vlaardingen voorman nadat het AD vrijdag ontdekte dat Frans Hoogendijk zijn appartement, via een bureau heeft verhuurd aan Roemenen.

Juist zijn partij heeft in het verkiezingsprogramma staan, er alles aan te doen om de verdere instroom van Moelanders, arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa, tegen te gaan. Ook liet de partij vorig jaar weten om zoveel mogelijk Moelanders die al in Vlaardingen wonen daar te gaan laten wonen waar zij werken. De vier Roemenen werken in Schiedam.

Verder vond de partij van Frans Hoogendijk dat de eerste aandacht moet uitgaan naar Vlaardingse woningzoekenden. Wethouder Frans Hoogendijk werkt op dit moment aan een beleid om het voor uitzendbureaus moeilijker te maken huizen voor arbeidsmigranten op te kopen.

ONS.Vlaardingen was bij de verkiezingen van vorig jaar maart de grote winnaar en meteen de grootste partij in Vlaardingen.

In het afgelopen weekend liet Frans Hoogendijk in een brief aan de gemeenteraad weten, dat dit appartement in een gesprek bij zijn aantreden als wethouder met BING, Bureau Integriteitsonderzoek Nederlandse Gemeenten, is besproken en in het verslag wordt genoemd. BING kwam in dat gesprek tot de conclusie dat de verhuur van dit appartement niet een nevenfunctie betreft, en ook zag BING in deze verhuur geen risico op het vlak van integriteit.

Frans Hoogendijk heeft BING inmiddels gevraagd om een bevestiging van de gang van zaken. Hoogendijk erkent wel in de brief dat de verhuur aan arbeidsmigranten, waarvan hij bij zijn aantreden als wethouder op de hoogte was, niet strookte met de politieke opvattingen van zijn partij ONS.Vlaardingen.

Hij gaat het appartement, na het aflopen van het huurcontract, per 31 maart in de verkoop zetten. Eerder liet burgemeester Jetten weten, het lot van Hoogendijk over te laten aan de leden van de gemeenteraad in het gisteravond gehouden spoeddebat.

Meer berichten