Kunstenaar Frans de Winter (vooraan links) in gesprek met een bezoeker van zijn tentoonstelling in Kade40. Hij staat te midden van drie van zijn kunstwerken. (Foto: Frans Assenberg)
Kunstenaar Frans de Winter (vooraan links) in gesprek met een bezoeker van zijn tentoonstelling in Kade40. Hij staat te midden van drie van zijn kunstwerken. (Foto: Frans Assenberg) (Foto: )

Nadenken over tolerantie en begrip...

Frans Assenberg

Mooie opening Geuzenmaand

De opening van de Geuzenmaand in De Windwijzer werd druk bezocht. Dat had ook te maken met de indrukwekkende speeches waarbij vooral de voorzitter van de Stichting Geuzenpenning, Kathleen Ferrier, de aandacht trok. Ook elders in de stad ontvouwden zich interessante activiteiten.

Vlaardingen - De genoemde opening werd vergezeld van een fototentoonstelling met het thema 'mensenrechten'. Dat thema houdt Ferrier bijna dag en nacht bezig, want naast haar voorzitterschap van de Geuzenpenning doet zij dat ook in andere organisaties. Ferriers aanwezigheid werd door de bezoekers enorm gewaardeerd, want het is voor het eerst dat een dergelijke bestuurder deze openingsavond bezoekt en een indrukwekkende speech debiteert. Kathleen roemde de Geuzen uit de Tweede Wereldoorlog en dat zij in verzet kwamen. "Zij keken niet de verkeerde kant op en kwamen in actie. Het voorbeeld van deze mannen moeten wij levend houden. Nog steeds steken mensen met gevaar voor eigen leven, zoals Geuzenpenningwinnaar padre Alejandro Solalinde Guerra, hun nek uit" vond zij.
Dat het thema Geuzenpenning en Geuzenmaand aanspreekt viel ook op te maken uit de duo-kunsttentoonstelling in Museum Vlaardingen en Kade40. Een keur van kunstenaars toont hier op eigen wijze werken die sommige bezoekers vanwege de abstractie een beetje in verwarring brengt. Het was gastconservator Frans de Winter die de uitstalling voor zijn rekening nam. Thema was het 70-jarig bestaan van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het geheel vormt een artistieke verzameling kunst als een bonte blik op heden en toekomst. Van een andere orde is de tentoonstelling van Marleen Bos en Bojoura Stolz. Marleen verzamelt verhalen van stadsbewoners over 'de moed te doen wat je moet doen'. Expositie 4 is te bezichtigen in de bibliotheek en heeft als thema Anne Frank. Deze tentoonstelling verbindt het verhaal van Anne Frank met het heden en maakt het lot van de miljoenen slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens WO II persoonlijk en invoelbaar.

Meer berichten