Aquarel Dick Brouwer. Via de lange pijp werd in 1958 baggerspecie of havenslib naar de Broekpolder getransporteerd (Foto: Frans Assenberg).
Aquarel Dick Brouwer. Via de lange pijp werd in 1958 baggerspecie of havenslib naar de Broekpolder getransporteerd (Foto: Frans Assenberg). (Foto: Frans Assenberg)

Dat kan de HVO voetbalkantine zijn...

door Frans Assenberg

Vlaardingen - Streekmuseum Jan Anderson heeft een bijzondere aquarel verworven voor de collectie. Het is een sfeervol werk. Jan Anderson vindt het een belangrijk sleutelstuk voor de naoorlogse geschiedenis van de regio. Het roept wel vragen op.

Op bijgaande foto is de aquarel van Dick Brouwer te zien met daarop de persleiding die liep vanaf de Nieuwe Maas naar de Broekpolder. Via die lange pijp werd in 1958 de eerste baggerspecie of havenslib vanuit schepen naar de Broekpolder getransporteerd. In de Broekpolder werden daarvoor zogenaamde perskaden opgeworpen die het gebied in compartimenten verdeelden. Daarin werd de blubber gestort. Op die manier werd het terrein opgehoogd. De specie zakte naar beneden, het water werd door middel van een tweede pijpleiding naar de rivier afgevoerd. Die tweede leiding is op de aquarel nog niet te zien. Het kunstwerk bevat enkele onduidelijkheden. Er is bijvoorbeeld (in het oosten) een soort keet te zien. Dat zou de voetbalkantine van HVO kunnen zijn bij wat nu de Marathonweg is. Waar het boerderijtje staat, is ook onduidelijk. Net als de woontoren daartussenin. Het raadsel is compleet als de gebouwen aan de horizon op een digitaal vergrootglas wordt gelegd. Dan is in de verte, daar zou de Broekpolder kunnen liggen, een watermolen, enkele grote gebouwen en een kerktoren waar te nemen. Voor zover mij bekend stond er in de Broekpolder in die tijd aan de Boonervliet nog de molenromp van de Vlietmolen. Grote gebouwen ontbraken in die tijd in die omgeving. Stel dat de kunstenaar naar het zuiden keek, dan kloppen bovenstaande aannames niet meer. Wie het weet mag het zeggen of aan mij mailen (flevo@vlaardingen.tk).

Het merkwaardige landschap van de Broekpolder is na de oorlog ontstaan. Eeuwenlang was dit deel van voormalig Vlaardinger-Ambacht een agrarisch gebied. Twee poldermolens deden honderden jaren lang hun best de weilanden droog te houden. In de jaren '50 van de vorige eeuw ging het gebied rigoureus op de schop. De drang naar uitbreiding kreeg gestalte in de prognose van 120.000 of meer bewoners van Vlaardingen. Polders werden als bouwterrein aangewezen. Ook de Broekpolder werd voor dit doel opgeofferd. Later bleek de bagger ernstig verontreinigd. De beoogde woningbouw kwam hierdoor op de tocht te staan. Doordat 'Openbaar Lichaam Rijnmond' ter ziele ging (voorstander van woningbouw) en een deel van de Vlaardingse politiek de polder groen wilde houden, raakte deze optie op de achtergrond. Ondertussen was in het noordelijke deel een heuse golfcourse aangelegd die eerder voorzien was in het Staelduinse Bos. Dat bos bleef hierdoor bestaan. Als dank schonk provincie Zuid-Holland aan Vlaardingen een fietsbrug over de Vaart.

Er zijn plannen de Broekpolder een 'opknapbeurt' te geven. Vanwege achterstallig onderhoud is een ingrijpende sanering nodig waaronder het omzagen van bomen. Daarover later meer.

Meer berichten