logo wijkteams Vlaardingen
logo wijkteams Vlaardingen (Foto: nvt)

Wijkteams Vlaardingen ontvangen als eerste certificaat Sterk Sociaal Werk

Vlaardingen - Op 21 februari zal directeur Lex Staal van Sociaal Werk Nederland (SWN) de Wijkteams Vlaardingen het certificaat Sterk Sociaal Werk overhandigen. Een unieke gebeurtenis, want hiermee zijn zij het eerste wijkteam in Nederland, dat voldoet aan de normen van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Vier jaar geleden waren wijkteams het antwoord van veel gemeenten, waaronder Vlaardingen, op de decentralisatie van het Sociaal Domein, zoals geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wijkteams Vlaardingen zijn het loket voor alle inwoners van Vlaardingen, die hen kan ondersteunen op het gebied van werk, zorg en welzijn. Denk hierbij o.a. aan juridische kwesties, opvoeden, uw kind op school, mantelzorgondersteuning, financiële vraagstukken, relatieproblemen, eenzaamheid en verwijzing naar specialistische (jeugd)hulp. Kwaliteit is een van de kernwaarden van de Wijkteams Vlaardingen. In de wijkteams werken zo’n 16 organisaties samen zoals sociale professionals, gezinsspecialisten, jeugdhulpverleners, sociaal raadslieden, ouderenadviseurs en GGZ-psychologen.

Het lukt de wijkteams inmiddels ruim driekwart van de cliënten een oplossing te bieden binnen het wijkteam of op school. Hierdoor willen ze duurdere tweedelijns zorg terugdringen en de hulp dichtbij de inwoners te organiseren. Jaarlijks behandelen de Vlaardingse wijkteams zo’n 2.700 casussen.

Onafhankelijke toetsing

Een onafhankelijke toetsing helpt bij het verhogen van de kwaliteit. Daarom besloot Minters in overleg met de gemeente Vlaardingen begin 2017 om voor het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland op te gaan. De keus voor dit label is gemaakt, omdat het recht doet aan de deskundigheid van medewerkers, omdat het de kwaliteit van de dienstverlening toetsbaar maakt en omdat het inzicht geeft in de navolging van wet- en regelgeving. De resultaten van deze toetsing stelt de wijkteams en de gemeente Vlaardingen in staat om beleidskaders aan te passen en/of de uitvoeringspraktijk aan te passen c.q. te optimaliseren. Het is een kwalitatieve toetsing met als uitgangspunt “continu verbeteren”.

Een belangrijk kenmerk van dit label is dat het uitgaat van het vakmanschap van de medewerkers. Onder andere door verschillende inspirerende werksessies, waarin medewerkers hun werkwijze kritisch tegen het licht hielden, is er de afgelopen periode hard gewerkt om te voldoen aan de normen, die het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk stelt. Certificatie-instelling CIIO, die het certificatieproces kritisch heeft bekeken, heeft geoordeeld dat de wijkteams Vlaardingen als eerste wijkteams in het land aan de normen van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk hebben voldaan. De vier wijkteams in Vlaardingen, inclusief de inzet van de gedetacheerde medewerkers en partners en de gezinsspecialisten in het primair onderwijs ontvangen hiervoor het certificaat Sterk Sociaal Werk. Daarmee komt de dienstverlening, het ondersteunen van cliënten, op een nog hoger niveau dan voorheen.

Vakmanschap, openheid en vernieuwing

Met het kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken, zoals Minters. Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden.

‘Kwaliteit is naast openheid en vernieuwing een van onze kernwaarden’, zegt Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters, de organisatie die in opdracht van de gemeente Vlaardingen de wijkteams aanstuurt. ‘Wij zijn er trots op dat onze wijkteammedewerkers veel werk hebben verzet om in aanmerking te komen voor het kwaliteitslabel. Wij hebben bewust gekozen voor dit label, omdat het uitgaat van het vakmanschap van onze medewerkers. Dat de wijkteams Vlaardingen het label als eerste in Nederland ontvangen, zegt ook iets over onze vernieuwende kracht. Het ontvangen van het certificaat is één, maar de uitdaging zit hem in het blijvend werken aan kwaliteitsverbetering. Aan het blijvend toetsen waar je staat en blijvend verbeteringen doorvoeren. Dat is de uitdaging en die gaan we graag aan!’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden