Feest onder leerkrachten van het 'Excellente' Geuzencollege aan de Willem de Zwijgerlaan. (Foto: Frans Assenberg)
Feest onder leerkrachten van het 'Excellente' Geuzencollege aan de Willem de Zwijgerlaan. (Foto: Frans Assenberg) (Foto: )

Geuzencollege weer 'Excellente School'

door Frans Assenberg

Voor de vierde keer op rij heeft het Lentiz Geuzencollege maandag het predicaat 'Excellente School' in ontvangst mogen nemen. Een bijzonder moment in de geschiedenis van de school. Het woord 'Burgerschap' blijkt veel voor de school te betekenen.

Vlaardingen - Het predicaat werd uitgereikt door de directeur van de onderwijsinspectie. Deze formele uitreiking vond plaats op de locatie aan de Willem de Zwijgerlaan in aanwezigheid van leerlingen, collega's en de lokale pers. Scholen die in aanmerking willen komen voor dit predicaat moeten door de schoolinspectie eerst de beoordeling 'goed' ontvangen. Die ontving de school voor al hun niveaus die in het vmbo kunnen worden gekozen. Aan de hand hiervan heeft de jury van de Excellente School verder onderzoek gedaan naar verschillende onderdelen die op de school worden behandeld. Extra aandacht kreeg het thema 'burgerschap'. Dat heeft geresulteerd in het 'excellente resultaat'.

Volgens het lijvige juryverslag heeft de school gekozen voor een breed profiel te weten burgerschapvorming onder het motto: 'Samen leven moet je leren.' Men wil de leerlingen voorbereiden op een succesvol leven in de samenleving hetgeen ook betekent oog hebben voor de wereld om hen heen. Het gaat er dan om, aldus de jury, dat burgerschap ook deel uitmaakt van het pedagogisch klimaat en hoe leerlingen opgevoed moeten worden en hoe zij met elkaar om moeten gaan.

De pupillen van deze school bezochten ook een tentoonstelling over democratie die de leerlingen uitdaagt om hun mening te vormen over allerlei zaken die met democratie te maken hebben. Het gaat dan over conflicten en vooroordelen. De Praktijkweken Gezond en Veiligheid, Taal en Burgerschap, waarbij de leerlingen in gesprek gingen met leden van het College van B & W en onder andere hulpverleners betrof normen en waarden en respect.
Het viel een ouder daarbij op dat de besproken onderwerpen inzichtelijk maakten 'wat appen doet terwijl je fietst'. Dat de school maatschappelijk aan de weg timmert bewijst wel hun winkel op de Hoogstraat waar het geleerde door middel van die onderneming in de praktijk wordt gebracht. Volgens ouders en leerlingen zijn er amper conflicten op school, die als veilig wordt ervaren. "Want," zeggen de leerlingen "elkaar leren kennen is heel erg belangrijk, omdat je dan beter met elkaar kunt omgaan."
En: "Als je problemen hebt met uit de kast komen of de thuissituatie is niet goed, dan helpt de school je echt." Kennelijk hebben deze gewichtige en bespreekbare zaken bij het Geuzencollega wederom tot de vierde triomf van Excellente School geleid.

Uiteraard krijgt de directie, onder leiding van de enthousiaste directeur Theo Werner en zijn team, alle lof toegezwaaid want zij nam aanbevelingen van de jury ter harte. Opnieuw dus een excellente school. Mooi gedaan door een mooie school met mooie mensen.

Meer berichten