Het pand aan de Industrieweg, waar door werkzaamheden asbest in de luchtbehandelingskanalen terecht is gekomen (Foto: Peter Spek).
Het pand aan de Industrieweg, waar door werkzaamheden asbest in de luchtbehandelingskanalen terecht is gekomen (Foto: Peter Spek). (Foto: Peter Spek)

Asbest in luchtbehandelingskanalen

door Peter Spek

Vlaardingen - Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen laat weten dat tijdens werkzaamheden aan het pand aan de Industrieweg 9 asbest is aangetroffen. Het pand was eerder in gebruik door Vlaardingse ambtenaren voor tijdelijke huisvesting voordat zij verhuisden naar het nieuwe stadhuis. Het college zegt dat er geen sprake geweest is van asbestbesmetting tijdens die tijdelijke huisvesting van de ambtenaren, omdat de betreffende panelen in de spouwmuren voorheen niet zijn beschadigd.

De oorzaak van de asbestbesmetting in het pand, zijn werkzaamheden die uitgevoerd zijn waarbij vrijgekomen asbestdeeltjes terecht zijn gekomen in de luchtbehandelingskanalen. Daardoor heeft het asbest zich over het gehele gebouw verspreid en zijn alle ruimten besmet geraakt. Het asbest is niet in de buitenlucht terechtgekomen omdat de luchtbehandeling een gesloten systeem is.

In 2006 is het pand aan de Industrieweg, waar voorheen het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor was gevestigd, door de gemeente aangekocht ten behoeve van eigen huisvesting. Tot 2014, ruim acht jaar, is het gebouw in gebruik geweest voor het huisvesten van ambtenaren.

De laagbouw is na een intensief traject dit jaar samen met het achtergelegen parkeerterrein verkocht aan Calando Vastgoed B.V ten behoeve van het vestigen van de Food Innovation Academy. Voor de overdracht moest de hoogbouw fysiek van de laagbouw gesplitst worden. Op basis van de asbestinventarisatie zijn bij de afsplitsing van het gebouw maatregelen getroffen ter bescherming van het mogelijk vrijkomen van asbest.

Er is toch asbest vrijgekomen. Dit was voor het college onbekend en ook de verborgen asbest wat verwerkt was in de muren. Dit was niet te voorzien. Het schoonmaken van de hoogbouw is nu in volle gang. De binnenkant van de hoogbouw is in diverse geïsoleerde ruimtes gezet ter voorkoming van verspreiding naar inmiddels weer schone ruimtes. De schoonmaak van de ruimtes en de aanwezige goederen blijkt een enorm intensieve klus.

Meer berichten